news paragrafer
Dispensasjon for ikke-godkjente leiligheter

Før sommeren har det feilaktig kommet fram i pressen at det er Brannvesenet som tar stilling til om leiligheter tilfredsstiller brannvernmessige krav. Det er ikke riktig. Dette omfattes av plan- og bygningsloven og tillatelse kan kun gis av byggesaksavdelingen i kommunen.

Tilbake
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: