Logo-rogbr
news r%c3%b8d pil 2 (1)
Risikoanalyse 2012

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS jobber kontinuerlig med å bli bedre på de oppgavene vi skal løse. I 2012 ble det utført en risikoanalyse for å kartlegge risikobildet i våre ni eierkommuner.

Tilbake
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring