Logo-rogbr
Brann 110

Brannvesenet i Strand og Forsand går inn i Rogaland brann og redning IKS

1. januar 2019 gikk brannvesenet i Strand og Forsand inn i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Formålet er å styrke tjenesten, kvaliteten og samarbeidet i regionen, med innbyggerne i fokus.
I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen til Rogaland brann og redning IKS. I 2015 sluttet også Finnøy kommune seg til ordningen. Dette ble gjort for å kunne øke beredskapen på tvers av kommunegrensene, og for å gjøre befolkningens hverdag sikrere. Prosessen med å innlemme Strand og Forsand i samarbeidet har pågått gjennom flere år, og fra nyttår vil altså RBR ha 12 eierkommuner.


Ingen endringer for befolkningen

- Befolkningen vil ikke merke noen endring. Stasjonene vil foreløpig bli liggende der de ligger i dag, og mannskapene vil være de samme, forteller avtroppende brannsjef Asgeir Gjerde i Strand brannvesen. Han går inn som leder for Ryfylke i den nye ordningen, og tanken er at Jørpeland brannstasjon etter hvert blir en slags hovedstasjon i dette området med ansvar for både beredskap, forebyggende arbeid og feiere. Det vil gi et større fagmiljø som også vil kunne dra erfaring fra RBR sin kunnskap og ressurser.
 

Bedre tilgang på spesialkompetanse og ressurser ved behov

Sammenslåingen mellom RBR og brannvesenet i Strand og Forsand har som formål å styrke tjenesten, kvaliteten og samarbeidet i regionen, med innbyggerne i fokus.

- Det er ofte en utfordring å skape et stort nok kompetansemiljø i små kommuner, og sammenslåingen mellom RBR og Strand og Forsand vil styrke dette miljøet, sier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i RBR. Han forteller videre at beredskapen med lokal tilstedeværelse vil være den samme, men at det vil gå automatikk i å sende ut spesialkompetanse og ressurser fra RBR ved behov for støtte i hendelser.
- Vi er opptatt av å yte god beredskap og service til innbyggernes beste, slår brann- og redningssjefen fast.

.
Avtroppende brannsjef i Strand Asgeir Gjerde ønskes velkommen inn i RBR av seksjonsleder Tom Meyer.

 


 

 

 

}, []);