Logo-rogbr
Brann 110

Koronapandemien

Som en viktig beredskapsorganisasjon følger Rogaland brann og redning IKS (RBR) utviklingen av koronapandemien nøye.
Vi forholder oss til tiltakene fra regjeringen og
 Folkehelseinstituttet sin informasjon og råd. Vi har også tett dialog med vår lokale helsetjeneste. På bakgrunn av dette innfører vi ulike tiltak. Dette gjør vi for å kunne utføre jobben vår døgnet rundt hele året. Vi gjør det for å forhindre spredningen av koronaviruset.


tiltak: 

  • Alle brannstasjonene i våre 9 eierkommuner er stengt for publikum. Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet ring alltid nødnummer 110. Se våre nettsider rogbr.no eller ring 51 50 22 00 hvis du har andre spørsmål. Ønsker du å leie redningsvest, klikk her for mer informasjon.
  • Vi jobber kontinuerlig med proaktiv beredskapsplanlegging og forebyggende tiltak.
  • Hjemmebesøk hos risikogrupper gjennomføres i en mer begrenset form, etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle og tilpasset gjeldende smittevernregler. 
  • Det utføres redusert tilsyn av § 13 bygg. 
  • Renholdet av bygninger og utstyret vårt er skjerpet.
  • Utvidet søknadsfrist for handel med fyrverkeri i 2020. Les mer her.
  • Tiltakene gjelder inntil videre. 


Takk for forståelsen og takk for at du bryr deg!
 
}, []);