Logo-rogbr
Brann 110

Corona-pandemien

Som en viktig beredskapsorganisasjon følger Rogaland brann og redning IKS (RBR) utviklingen av coronapandemien nøye.
Vi forholder oss til tiltakene fra regjeringen og
 Folkehelseinstituttet sin informasjon og råd. Vi har også tett dialog med vår lokale helsetjeneste. På bakgrunn av dette innfører vi ulike tiltak. Dette gjør vi for å kunne utføre jobben vår døgnet rundt hele året. Vi gjør det for å forhindre spredningen av coronaviruset.


tiltak: 

 • Vi jobber kontinuerlig med proaktiv beredskapsplanlegging og forebyggende tiltak.
 • Fra og med torsdag 26. mars klokken 15.00 gjelder det generelle bålforbudet i våre eierkommuner. Les mer ved å klikke her.
 • Vi utfører kun utvendig feiing av piper.
 • Hjemmebesøk hos risikogrupper gjennomføres i en mer begrenset form, etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle og tilpasset gjeldende smittevernregler. 
 • Det utføres redusert tilsyn av § 13 bygg. 
 • Alle brannstasjonene i våre 9 eierkommuner er stengt for publikum. Hovedregelen er at ansatte og enkelte håndverkere har adgang, med noen avtalte unntak. Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet ring alltid nødnummer 110. Se www.rogbr.no eller ring 51 50 22 00 hvis du har andre spørsmål.
 • Ansatte som ikke fysisk må være på brannstasjonene og kontorene sine, med noen unntak, har hjemmekontor. Våre ansatte er tilgjengelige på telefon og e-post.
 • Renholdet av bygninger og utstyret vårt er skjerpet.
 • Tjenestereiser, øvelser og møtevirksomhet er kansellert eller begrenset.
 • Vår eksterne kursvirksomhet på SASIRO er innstilt inntil videre.
 • Etablerer- og kunnskapsprøver på SASIRO har vært stengt fra 12. mars 2020. Det vil være mulig å ta prøvene fra begynnelsen av mai 2020. Klikk her for påmelding. 
 • Utvidet søknadsfrist for handel med fyrverkeri i 2020. Les mer her.
 • Tiltakene gjelder inntil videre. 


Takk for forståelsen og takk for at du bryr deg!
 
}, []);