Logo-rogbr
Brann 110

Fyr riktig - unngå brann!

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men det krever også at du tenker brannsikkerhet. For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.
 

shutterstock_156311681
- Fyr riktig! Ikke fyr for hardt. Bruk tørr ved. Gi ildstedet nok luft. Og ikke overfyll ovnen med ved. Ha heller små, hurtige ilegg. På den måten unngår du å overbelaste ovnen, og det blir lettere å regulere varmen, råder seksjonsleder Richard Gundersen i seksjon for boligtilsyn og feiing i Rogaland brann og redning IKS.
 
God forbrenning krever mye luft. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann. Bek blir dannet i pipeløpet dersom det ikke fyres riktig. Det kan være dårlig trekk eller rå ved som skaper bek, som igjen kan ta fyr. Som regel skal pipestokken tåle varmen ved en brann. Likevel kan teglsteinen i pipeløpet kan sprekke og bli ødelagt. I ytterste konsekvens kan brannen spre seg. 

- Unngå å legge i de største kubbene når du tar pipa i bruk etter flere måneder i dvale. Begynn heller med tynn ved. Det er for at pipestokken skal varmes ordentlig opp. Blir den ikke varm nok, siver ikke røyken ut. Og er det varmt ute så er det enda verre å få røyken ut av pipa, sier Gundersen.

PASS PÅ DET ELEKTRISKE ANLEGGET
I kaldt vær brukes mer strøm til oppvarming. Dermed øker også faren for at anlegget overbelastes, noe som kan føre til brann. Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for.
 
ELEKTRISK OPPVARMING
Ikke alle har ved - eller gassovn hjemme, da må man ty til alternative, gjerne elektriske løsninger. Her er det flere ting som er viktige å passe på:
 
- Pass på at ovnene ikke blir tildekket. Enten det er vedovn eller elektrisk ovn. Har du en flyttbar ovn bør du holde denne under oppsikt. Dyr og barn kan lett flytte på slike ovner, bevisst eller ubevisst. Slå også av slike ovner om natten. Og ikke bruk skjøteledning. Elektriske varmeovner skal kobles direkte i kontakten, råder Gundersen og legger til:
 
- Gjør det til en vane å ta en liten sjekkrunde før du legger deg om kvelden. Se til at ovner og lys er slått av og ikke tildekket. Pass også på at røykvarslere og slokkeutstyr fungerer. Det er om natten man er mest sårbar for brann, avslutter Gundersen.

Les også
Brannvernforeningen - Fyringstips
Ofte stilte spørsmål - Ildsted
NYTTIGE FYRINGSTIPS
  • Bruk ren og tørr ved
  • Sørg for god trekk
  • Bruk opptenningsbriketter du får kjøpt i butikken og tenn fra toppen

Følger du disse huskereglene får du bedre varme, sparer miljøet og reduserer brannfaren.


TRE VIKTIGE T- ER
  • Temperatur: For å få fyr i ildstedet må temperaturen være høy nok. Fuktig ved eller for store kubber fører til at ildstedet ikke kommer opp i riktig driftstemperatur. Man vil da få uforbrente gasser, også kalt ufullstendig forbrenning som gir mye røyk. Ufullstendig forbrenning danner beksot, som kan føre til pipebrann
  • Tid: Røykgassene som blir produsert må få nok tid i ildrommet til å få overtenning. Mye av ulempen ved tradisjonelle ildsteder er at de ikke har hvelv slik at røykgassen forvinner rett ut i skorsteinen uten at gassene er fullstendig forbrent
  • Trekk: Forbrenning trenger oksygen, altså det vi i fyringssammenheng kaller trekk. For å få en fullstendig forbrenning må man ha riktig trekk. Riktig trekk vil variere fra sted til sted. Ofte kan det hjelpe å åpne et vindu eller ei dør slik at nok oksygen kommer inn i rommet og gir luft til ildstedet
}, []);