Logo-rogbr
Brann 110

Husk det generelle bålforbudet

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill, engangsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog og annen utmark.

* For information in
English, FrançaisDeutsch, EspañolDutch, PolskiLietuvos.

I Norge må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Følg gjerne med på skogbrannindeksen til yr.no.
 

Hva er utmark og innmark?

Utmark, kort oppsummert: Skog, fjell, strand, svaberg, innsjø og naturområder som ikke er innmark.

Innmark, kort oppsummert: Området rundt egen bolig og fritidsbolig. Arealer som benyttes til matproduksjon og nyttevekster.  

Kilde:
 allemannsretten.no 

Det er lov å grille i egen hage og på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann, men vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over.  

Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune. Alle innbyggere må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Dette i henhold til Forskrift om brannforebygging §3
IMG_2246

Ofte stilte spørsmål


Hvordan gjør jeg opp ild utendørs på en trygg måte?
Når du skal gjøre opp ild utendørs er det flere ting som er viktige å tenke på både før, under og etter ilden er tent og slukket. Her kommer noen tips:
  • Før du tenner opp: Vurder området. Finnes det noe som kan ta fyr i umiddelbar nærhet. Dette kan for eksempel være tørt gress, trær og bebyggelse. Husk også at vinden spiller en viktig rolle for plassering av ildstedet. Vind kan fort ta tak i flammene.
  • Underveis: Aldri forlat levende ild. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Begynner det å blåse opp må du slokke med en gang. 
  • Når du er ferdig: Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket. Rydd opp etter deg.

Vi skal ut på tur, kan vi fyre bål? 
Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud i hele Norge. I denne perioden er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid tenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. 

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet?
Nei, forbudet gjelder også stormkjøkken. Det samme unntaket gjelder som ved bålbrenning: Dersom du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann, kan du bruke stormkjøkken.

Kan vi bruke de tilrettelagte bål- og grillplassene?
I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser. Kommunene kan ha egne regler som går utover det generelle bålforbudet. Sjekk alltid reglene for utendørs brenning i din kommune. 

Vi skal brenne gress/ hageavfall, er det greit? 
Brenning av hageavfall avgir røyk som er til ulempe for blant andre miljøet og astmatikere. En del kommuner har lokale forskrifter som forbyr slik brenning (blant annet Stavanger og Sandnes). Spørsmål om hva som er tillatt av brenning kan rettes til miljøenheten i din kommune. I de øvrige kommunene kan det være tillatt med brenning på egen tomt, så lenge det ikke kan føre til brann, men vi anbefaler at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

Hvorfor må jeg melde inn til brannvesenet når jeg skal brenne bål?
Brannvesenet skal ikke ha melding om mindre kaffebål og grilling. Men vi skal ha melding om større bål. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk. Les mer om
regler for utendørs brenning. 

Førstemann til naturbrann, hva gjør jeg?
De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

Slik slokker du skogbrann:
  1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
  2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
  3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
  4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
  5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på

Les mer på Sikkerhverdag.no 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);