Logo-rogbr
Brann 110

Dette må du vite før du tenner bål

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill, engangsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Gi beskjed til brannvesenet
All utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen.

Les også

Melding om bruk av ild utendørs

Reglene for utendørs brenning tar høyde for brannsikkerheten, forurensning av miljøet, samt helsen til mennesker og dyr i omgivelsene.

Vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over.  

Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune. Alle innbyggere må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Dette i henhold til Forskrift om brannforebygging §3
 

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
17902872_10158455582710632_1992025647_o

Ofte stilte spørsmål


Hvordan gjør jeg opp ild utendørs på en trygg måte?
Når du skal gjøre opp ild utendørs er det flere ting som er viktige å tenke på både før, under og etter ilden er tent og slukket. Her kommer noen tips:
 • Før du tenner opp: Vurder området. Finnes det noe som kan ta fyr i umiddelbar nærhet. Dette kan for eksempel være tørt gress, trær og bebyggelse. Husk også at vinden spiller en viktig rolle for plassering av ildstedet. Vind kan fort ta tak i flammene.
 • Underveis: Aldri forlat levende ild. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Begynner det å blåse opp må du slokke med en gang. 
 • Når du er ferdig: Forsikre deg om at all ild er ordentlig slokket. Rydd opp etter deg.

Vi skal ut på tur, kan vi fyre bål? 
Fra 15.april til 15.september er det generelt bålforbud i hele Norge. I denne perioden er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark. Du kan imidlertid tenne bål på plasser hvor det åpenbart ikke kan føre til brann. Du må selv vurdere om det er forsvarlig, og du er selv ansvarlig for at du ikke starter en brann. 

Kan vi bruke stormkjøkken under det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september?
Nei, forbudet gjelder også stormkjøkken. Det samme unntaket gjelder som ved bålbrenning: Dersom du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann, kan du bruke stormkjøkken.

Kan vi bruke de tilrettelagte bål- og grillplassene?
I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.
Det er likevel lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, som f.eks. der det har vært mye nedbør over lang tid og på tilrettelagte bål- og grillplasser. Kommunene kan ha egne regler som går utover det generelle bålforbudet. Sjekk alltid reglene for utendørs brenning i din kommune. 

Vi skal brenne gress/ hageavfall, er det greit? 
Brenning av hageavfall avgir røyk som er til ulempe for blant andre miljøet og astmatikere. En del kommuner har lokale forskrifter som forbyr slik brenning (blant annet Stavanger og Sandnes). Spørsmål om hva som er tillatt av brenning kan rettes til miljøenheten i din kommune. I de øvrige kommunene kan det være tillatt med brenning på egen tomt, så lenge det ikke kan føre til brann, men vi anbefaler at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

Hvorfor må jeg melde inn til brannvesenet når jeg skal brenne bål?
Brannvesenet skal ikke ha melding om mindre kaffebål og grilling. Men vi skal ha melding om større bål. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk. Les mer om
regler for utendørs brenning. 

Førstemann til naturbrann, hva gjør jeg?
De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet. 

Slik slokker du skogbrann:
 1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
 2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
 3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
 4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
 5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på

Les mer på Sikkerhverdag.no 
}, []);