Husk bålforbudet

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.
I Sør-Rogaland er våren en av de mest kritiske gress- og lyngbrannperiodene før nytt gress og nye planter kommer opp. Ved lengre tørkeperioder hvor faren for gress- og lyngbrann er stor kan brann- og redningssjefen legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og kantslått langs vei fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Les også
Dette gjør du ved skogbrann

Vis bålvett
Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne opp bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune før du tenner opp bål.

Hvis du bruker engangsgrill, husk å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken, men bruk stativet som følger med.

 
TIPS TIL TRYGG BÅLBRENNING
 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket


Bråtebrennìng?
Mange benytter våren til å ta en opprydning i hagen. I den forbindelse er det mange som velger å brenne bråte av hageavfallet. Dersom kommunen tillater utendørs brenning kan en kan brenne bråte på egen eiendom utenfor tettbebygde strøk under det generelle bålforbudet, under forutsetning at bråtebrenningen: 
- utføres forsvarlig
- ikke er til sjenanse for naboer
- skjer før mørkets frembrudd
- man melder fra om dette til brannvesenet i forkant

Les mer
Regler for bålbrenning - melding om bruk av ild utendørs
17902872 10158455582710632 1992025647 o

Hva er forskjellen mellom generelt forbud og totalforbud?GENERELT BÅLFORBUD

Når: Hver år fra og med 15. april til og med 15. september.
 
DETTE KAN DU GJØRE
 • tenne opp kaffebål og grill der det åpenbart ikke kan medføre brann, f.eks. der det ligger snø på bakken eller der det har regnet i lang tid
 • tenne opp kaffebål og grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen
 • tenne opp kaffebål og grille i egen hage og i sjøkanten i god avstand fra skog og vegetasjon
 • brenne Sankt Hans-bål
 • brenne bråte og tørt hageavfall utenfor tettbebygde strøk
 • gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark når det er innhentet tillatelse av brannvesenet

DETTE KAN DU IKKE GJØRE
 • grille/ lage bål i skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller

 


TOTALFORBUD MOT Å GJØRE OPP ILD UTENDØRS

Når: Brann- og redningssjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på godkjente grillplasser.

Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

 
DETTE KAN DU GJØRE
 • Grille i din egen hage med aktsomhet
 • Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. Dette vil bli formidlet i en pressemelding og via lokale medier

DETTE KAN DU IKKE GJØRE
 • Grille i eller i nærheten av skog og mark
 • Grille/ tenne bål i strandsonen
 • Grille på tilrettelagte og godkjente bålplasser
 • Brenning av hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn til avfallsmottak

Dersom man ønsker å gjøre opp ild utendørs utenom det som er tillatt i disse to periodene kan man søke brannvesenet om dispensasjon til dette.
 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: