Husk det generelle bålforbudet

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.
* For information in English, Français, Deutsch, Español, Nederlands, Polski, Lietuvos scroll down.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Vis aktsomhet​
Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune før du tenner opp bål. Alle innbyggere har et eget ansvar for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Dette i henhold til 
Brann- og eksplosjonsloven §5. 

Det gjelder alle, hele tiden og over alt. 

Hva er utmark og innmark?
Utmark, kort oppsummert: Skog, fjell, strand, vann og naturområder som ikke er innmark.

Innmark, kort oppsummert: Arealer som benyttes til matproduksjon og nyttevekster. Den private sonen rundt bebyggelse. Områder som er tilrettelagt for en spesiell virksomhet som er uforenelig med allmennhetens bruk.

Kilde: 
allemannsretten.no 

Økende skogbrannfare, les mer.
 
TIPS TIL TRYGG BÅLBRENNING
 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket

Engangsgrill
Hvis du bruker engangsgrill, husk å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken, men bruk stativet som følger med.​ Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, spesielt når det er tørke. 


Les mer
Regler for bålbrenning - melding om bruk av ild utendørs
17902872 10158455582710632 1992025647 o

Generelt bålforbud

Når: hvert år fra og med 15. april til og med 15. september
 

DETTE KAN DU IKKE GJØRE

 

 • Grille eller lage bål i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller
 • Grille på tilrettelagte bål- og grillplasser som ligger i nærheten av skog

DETTE KAN DU GJØRE
 • Tenne opp kaffebål og grill der det åpenbart ikke kan medføre brann, f.eks. der det ligger snø på bakken eller der det har regnet i lang tid
 • Tenne opp kaffebål og grille på godkjente og tilrettelagte bål - og grillplasser 
 • Tenne opp kaffebål og grille i egen hage og i sjøkanten i god avstand fra skog og vegetasjon
 • Brenne bråte og tørt hageavfall utenfor tettbebygde strøk
 • Gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark når det er innhentet tillatelse av brannvesenet
 

Totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs 

Når: Brann- og redningssjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på tilrettelagte og godkjente bål- og grillplasser.

 

Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

 

DETTE KAN DU IKKE GJØRE

 • Det er ikke lov å gjøre opp ild utendørs i nærheten av skog og mark eller i nærheten av strandsonen
 • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene
 • Det er ikke tillatt å benytte skogsmaskiner som brukes i skog og utmark
 • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

DETTE KAN DU GJØRE

 • Grille i din egen hage med aktsomhet
 • Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. Dette vil bli formidlet i en pressemelding og via lokale medier

 

* Information in English, Français, Deutsch, Español, Nederlands, Polski, Lietuvos

logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: