Logo-rogbr
Brann 110

Øvelse Rogaland 2015

Rogaland brann og redning IKS deltok nylig på «Øvelse Rogaland 2015», en storstilt øvelse i strandsanering på Ølberg i regi av IUA Sør-Rogaland og Kystverket.
 
053
 - Dette er en årlig øvelse som arrangeres av IUA Sør-Rogaland i samarbeid med Kystverket. I år har vi valgt å fokusere på Jærstrendene, da vi ser at dette er et område som er spesielt utsatt ved et oljeutslipp langs kysten utenfor Sør-Rogaland, sier brann- og redningssjef Henry Ove Berg, som også er leder i IUA Sør-Rogaland.
 
Årets øvelse var lagt opp ute i felt. Deltakere fra blant annet IUA Sør-Rogaland, Rogaland brann og redning IKS, Kystverket, Statoil, NOFO, Sivilforsvaret med flere, gikk fra post til post og fikk bedre kjennskap til utstyr som brukes i forbindelse med strandsanering.
 
Hensikten med øvelsen var:
  • Forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt oljeforurensning med landpåslag i miljøsårbare kystområder.
  • Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan deres egen og andres organisasjon er oppbygd, og hvordan de skal samhandle ved en større hendelse.
Se innslag på TV Vest fra øvelsen her:
Fakta:
Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing - IUA Sør-Rogaland

 
Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 18 kommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

IUA Sør-Rogaland ivaretar deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning. Vertsbrannvesenet forestår den daglige driften av samarbeidet. Videre skal vertsbrannvesenet være et kompetansesenter for regionen, og skal kunne gi faglige råd om beredskap til deltakerkommunene og yte bistand også ved kommunale aksjoner mot akutt forurensning.

IUA Sør-Rogaland består av følgende kommuner:
Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.

 
IMG_8866
IMG_8876
IMG_8892
IUA-%C3%B8velse_web6
263
IUA%20Flak
093
IUA%20ballong
}, []);