Samarbeid om tunnelsikkerhetssatsing

Rogaland fylkeskommune og UiS har signert en avtale om forskermobilitet på området tunnelsikkerhet. Gjennom avtalen er professor Ove Njå engasjert til å jobbe med å utvikle SASIRO – Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland og en regional klynge innen tunnelsikkerhet.

shutterstock 147144788
Avtalen ble signert fredag 27. februar og gjelder fram til 31. desember 2016.

- Denne avtalen er en viktig milepæl for Rogaland brann og redning. Dette er noe vi har jobbet for lenge. At en professor ved universitetet setter seg i førersetet på denne delen er viktig for oss. Veldig mye av dette handler om kompetanse herunder opplæring, øvelser og trening, sier en fornøyd Henry Ove Berg, brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

Viktig kompetanse
De siste årene har RBR jobbet aktivt for å bevisstgjøre og engasjere politikere, eierkommuner, fylkeskommune, Statens vegvesen, politi og helse innenfor tunnelsikkerhet og viktigheten av en kompetanseheving innenfor dette området.

- Dette vitner om at det ikke bare er hos oss, i RBR, men også i andre deler av samfunnet at de tar imot budskapet om viktigheten av å være beredt på de utfordringene vi står overfor i dag, i morgen og om et par år. Vi har under bygging verdens lengste undersjøiske biltunnel, lengre tunneler kommer. Dette er noe hele nasjonens politikere må forst�� krever kompetanse innen brann og redning, sier Berg.

Finansiering fra VRI Rogaland
Rogaland fylkeskommune leder det regionale arbeidet med tunnelsikkerhet. Takket være VRI Rogaland (Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon) har det vært mulig å finansiere dette prosjektet.

- Med denne avtalen er vi overbevist om at saken er i rette hender. Ove Njå vil sørge for framdrift både i fylkeskommunens og VRIs satsing på tunnelsikkerhet, sier prosjektleder i VRI Rogaland Hilde Uppstad.

Aktiviteter i prosjektet vil blant annet være kompetansemegling, innovasjonsdialog, klyngeutvikling, rekruttering av doktorgradsstipendiater, utvikling av søknader til Horizon 2020 og andre aktiviteter som vil være med og støtte opp om Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og satsingen på tunnelsikkerhet.

Les også
Statens vegvesen
VRI Rogaland

Tilbake

 
Tunnelfylket Rogaland

E39 ROGFAST fra Harestad til Arsvågen blir rundt 26,7 kilometer lang, med en arm ut fra tunnelen på rundt fire kilometer opp til Kvitsøy. Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Det laveste punktet i tunnelen vil ligge på rundt 390 meter under havoverflaten.

RV 13 RYFAST fra Hundvåg til Solbakk i Strand vil bli 14,3 kilometer lang og vil på det dypeste gå 292 meter under havet.

Andre tunneler som er under utbygging i disse tider er Eiganestunnelen som vil bli 5,7 kilometer lang og Hundvågtunnelen som vil bli 3,7 kilometer lang. Byfjordtunnelen som sto ferdig i 1992 er til sammenligning 5,8 kilometer lang og er på det dypeste 223 meter under havet.
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: