shutterstock 854183

Sjekker brannsikkerheten i boliger

I perioden 5.-7. desember får opp mot 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale eltilsyn med tilbud om enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. 

Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov. 

Kontrollen er frivillig. Mannskapene fra Rogaland brann og redning IKS (RBR) er uniformert og skal bære gyldig legitimasjon på at vedkommende er ansatt i RBR. 


Mer utsatt for å omkomme i brann

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.
 

Komfyren en brannversting

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyrbranner. En komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet. 
 

 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: