Logo-rogbr
Brann 110

Starter opp igjen med utendørs feiing

IMG_8191
Som en følge av corona-pandemien har de ansatte i seksjon for boligtilsyn og feiing en periode hatt hjemmekontor, og utsatt det meste av både boligtilsyn og feiinger i våre eierkommuner. Brann- og redningssjefen har nå bestemt at vi fra i dag 14. april starter opp igjen med utvendig feiing av fyringsanlegg.

Vi er opptatt av å ivareta egen og andres helse når vi utfører arbeidet, og for å unngå eksponering og spredning av eventuell smitte, setter vi kun i gang med utvendig feiing.Huskeliste før feieren kommer:
  • Steng feieluke, ventiler og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller takstige/trinn på taket

Huseier må selv sørge for tømming av aske.

Vi vil i starten prioritere feiing i kommunene Gjesdal, Sola, Randaberg og Stavanger.
Vi har dialog med hver enkelt huseier som får feiing, enten via sms, telefon eller mail. 
 


Tilbake

 
}, []);