Logo-rogbr
Brann 110

Trafikkofrenes dag 2018

108 personer mistet livet på norske veier i 2018. 8 av disse mistet livet sitt på veiene i Rogaland i året som gikk. Torsdag 10. januar minnes vi de som omkom i trafikken, og viser omtanke for de som ble skadet med lysmarkering, fakkeltog og minnegudstjeneste. 
Trafikkulykker er en «skjult» katastrofe som rammer landet hvert år. Det er en tragedie for de involverte, for familie og venner. Sammenlignet med andre katastrofer, får de som rammes av trafikkulykker mindre oppmerksomhet fra det offentlige.

Ingen barn eller ungdommer omkom i trafikken i 2018
Blant de omkomne i Rogaland, var fire bilførere, en bilpassasjer, to mc førere og en fotgjenger.  Fem døde i frontkollisjon. Seks var menn og to var kvinner. Ingen barn eller ungdom omkom på veiene i Rogaland i 2018. I aldersgruppen mellom 30-50 år omkom 3 personer. I aldersgruppen over 67 år, omkom 5 personer. Alle ulykkene skjedde i sørfylket på fylkes- og riksveier. Fem dødsulykker på Rv44, to på E 39 og en på fv 45. 


Antall trafikkulykker går nedover
Tendensen de siste 10 årene i landet, er at trafikkulykkene går nedover, med noe svingninger fra år til år fra 255 drepte i 2008, til 108 i 2018. I Rogaland har ulykkene gått nedover, men de siste 10 årene har det vært svingninger fra år til år, fra 19 drepte i 2008 til 8 i 2018. Fart, rus og uoppmerksomhet er ofte medvirkende årsaker i mange av ulykkene i trafikken. 

Omtanke og ettertanke
Trafikkofrenes dag handler om å vise omtanke for de pårørende og de som ble skadd, og vi minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke. Dagen er også en  markering av viktigheten av stadig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Program Trafikkofrenes dag 10. januar 2019


Kl. 15.00 - 17.00  Lysmarkering på vei

                                Stavanger - Lysmarkering, Hillevåg
                                Haugesund - Lysmarkering Karmsundgaten
                                Egersund - Lysmarkering i sentrum
                                Bryne - Lysmarkering Arne Garborgsveg


Kl. 18.15 - 18.50 Fakkeltog til minne om trafikkofrene i 2018

                               Fakler blir utdelt før start.
                               Stavanger - fra brannstasjonen til Domkirken
                               Haugesund - fra Rådhusplassen til Vår Frelsers Kirke


Kl. 19.00 - 20.00 Minnegudstjeneste

                              Stavanger domkirke
                              Vår Frelsers Kirke, Haugesund


Kl. 20.00 - 21.00 Kirkekaffe i domkirkekjeller og i menigshetshuset

                            Alle er hjertelig velkommen 


Arrangør: Trafikksikkerhetsdagen er et samarbeid mellom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Politiet, NAF, Den Norske Kirke, Brannvesenet, Røde Kors, MA, Norsk Folkehjelp, Personskadeforbundet, Helse fonna, Ekrene trafikkskole, Haugaland trafikkskole as, Mesta, Presis vegdrift, Stavanger Universitetssykehus (SUS), Sykehuset i Haugesund/Helse Fonna, Lämmikaien, Høien Trafikkskule.

shutterstock_149526023
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring
}, []);