Vis godt bålvett

Vær forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild i naturen. 

Husk at utendørs brenning skal meldes til brannvesenet før brenning. Grilling og kaffebål må ikke meldes inn til brannvesenet.

Skjema

Melding om utendørs brenning

Vis aktsomhet​
Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune før du tenner opp bål. Alle innbyggere har et eget ansvar for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Dette i henhold til 
Brann- og eksplosjonsloven §5. 

Det gjelder alle, hele tiden og over alt. 

 
TIPS TIL TRYGG BÅLBRENNING
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket


Generelt bålforbud
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og utmark i Norge. I denne perioden er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. 
17902872 10158455582710632 1992025647 o
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: