Personal

Avdeling for personal er en støttefunksjon for alle avdelingene i Rogaland brann og redning IKS. Avdelingen jobber innen personal og overordnede planverk.

Organisering av avdelingen
Avdelingen består av leder og medarbeider plan- og personal.

Avdelingens oppgaver
Avdeling for personal er en støttefunksjon for brannvesenets ledelse. Avdelingen skal være en pådriver og bidragsyter ved rekruttering, målrettet lederutvikling, kompetanseutvikling og personaladministrasjon.

 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: