Logo-rogbr

Personal

Avdeling for personal består av leder og medarbeider plan- og personal.

Avdelingens oppgaver
Avdeling for personal er en støttefunksjon for brannvesenets ledelse. Avdelingen skal være en pådriver og bidragsyter ved rekruttering, målrettet lederutvikling, kompetanseutvikling og personaladministrasjon.


 
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring