Logo-rogbr
Brann 110

Personal

Avdeling for personal består av leder og medarbeider plan- og personal.

Avdelingens oppgaver
Avdeling for personal er en støttefunksjon for brannvesenets ledelse. Avdelingen skal være en pådriver og bidragsyter ved rekruttering, målrettet lederutvikling, kompetanseutvikling og personaladministrasjon.


 
}, []);