Logo-rogbr
Brann 110

Fyr riktig - unngå brann

Vedfyring er en hyggelig måte å varme opp boligen på, men det krever også at man tenker sikkerhet.

For å unngå brann er det viktig at skorsteiner og ildsteder er i orden og brukes riktig.
  • Ikke fyr for hardt
  • Bruk tørr ved
  • Gi ildstedet nok luft
  • Ikke overfyll ovnen med ved. Ha heller små, hurtige ilegg. På den måten unngår du å overbelaste ovnen, og det blir lettere å regulere varmen
God forbrenning krever mye luft. Fylles ovnen med ved og det samtidig fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd, dannes det beksot i skorsteinen. Denne beksoten kan føre til pipebrann.

Pass på det elektriske anlegget
I kaldt vær brukes mer strøm til oppvarming. Dermed øker også faren for at anlegget overbelastes, noe som kan føre til brann. Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for.

Elektrisk oppvarming
Ikke alle har ved - eller gassovn hjemme, da må man ty til alternative, gjerne elektriske løsninger. Her er det flere ting som er viktige å passe på:
  • Pass på at ovnene ikke blir tildekket. Enten det er vedovn eller elektrisk ovn.
  • Har du en flyttbar ovn bør du holde denne under ekstra oppsikt. Dyr og barn kan lett flytte på slike ovner, bevisst eller ubevisst.
  • Slå også av slike ovner om natten
  • Ikke bruk skjøteledning. Elektriske varmeovner skal kobles direkte i kontakten

Gjør det til en vane å ta en liten sjekkrunde før du legger deg om kvelden. Se til at ovner og lys er slått av og ikke tildekket. 

NYTTIGE FYRINGSTIPS
Bruk ren og tørr ved
Sørg for god trekk
Bruk opptenningsbriketter du får kjøpt i butikken og tenn fra toppen

Følger du disse huskereglene får du bedre varme, sparer miljøet og reduserer brannfaren.


TRE VIKTIGE T-ER

Temperatur: For å få fyr i ildstedet må temperaturen være høy nok. Fuktig ved eller for store kubber fører til at ildstedet ikke kommer opp i riktig driftstemperatur. Man vil da få uforbrente gasser, også kalt ufullstendig forbrenning som gir mye røyk. Ufullstendig forbrenning danner beksot, som kan føre til pipebrann
Tid: Røykgassene som blir produsert må få nok tid i ildrommet til å få overtenning. Mye av ulempen ved tradisjonelle ildsteder er at de ikke har hvelv slik at røykgassen forvinner rett ut i skorsteinen uten at gassene er fullstendig forbrent
Trekk: Forbrenning trenger oksygen, altså det vi i fyringssammenheng kaller trekk. For å få en fullstendig forbrenning må man ha riktig trekk. Riktig trekk vil variere fra sted til sted. Ofte kan det hjelpe å åpne et vindu eller ei dør slik at nok oksygen kommer inn i rommet og gir luft til ildstedet

Les også
Sikkerhverdag.no - Unngå pipebrann
 
}, []);