Logo-rogbr
Brann 110

Grill og ild utendørs

Bålbrenning og grilling er hyggelig både på tur og i egen hage. Her ser du hvor og når du kan grille og brenne bål, og hvilke forholdsregler du bør ta.

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill, engangsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Gi beskjed til brannvesenet
All utendørs brenning, unntatt grilling og kaffebål, skal meldes til nødalarmsentral brann før brenning. Det er den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten og at brenningen skjer i tråd med kommunens regelverk. Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen.

Les også

Melding om bruk av ild utendørs

Reglene for utendørs brenning tar høyde for brannsikkerheten, forurensning av miljøet, samt helsen til mennesker og dyr i omgivelsene.

Vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over.  

Sjekk alltid hvilke regler for utendørs brenning som gjelder for din kommune. Alle innbyggere må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Dette i henhold til Forskrift om brannforebygging §3
 

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold - sjekk skogbrannfareindeksen før du gjør opp ild
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
}, []);