Logo-rogbr
Brann 110

Grillvettreglene

Felles for all grilling
 • All grilling skal foregå utendørs
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig

Engangsgrill/kullgrill
 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill
 • Vær varsom ved opptenning av grillen
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk

Gassgrill
 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted
}, []);