Logo-rogbr
Brann 110

Regler for overnatting

Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/ bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/ virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Det er arrangørs plikt til å dokumentere sikkerheten. Eier må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør i tilfeller der eier selv ikke er arrangør. Det er altså eier av bygget og virksomhet/ bruker sin internkontroll som skal ivareta sikkerheten i bygget til enhver tid.

Ved overnatting på skoler ol. skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:
- Tidspunkt og sted for overnatting
- Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
- Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
- Antall overnattende

Dersom det ikke er fulldekkende brannalarmanlegg i bygget, må det være montert røykvarsler i de rom som benyttes til overnatting.

Det skal foreligge en risikoanalyse over arrangementet. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:
- Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
- Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
- Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
- Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

Les også
DagRos

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110

 

Melding om overnatting

Opplysninger fra ansvarshavende:
Melding om overnatting:
Fyll inn sted for overnatting, dato, hvem som er ansvarlig for overnattingen, samt kontaktperson.
Dato for overnatting:
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Ansvarlig org./forening:
Kontaktperson:
Tlf:
 

Fyll inn opplysninger om bygget det skal overnattes i:
Antall overnattende:
Barn:
Voksne:
Har bygget direkte varsel til brannvesenet:
Er byggets HMS ivaretatt:
 
Dette er kun en melding til Rogaland brann og redning IKS. Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte overnattinger. Det kan bli foretatt uanmeldt kontroll.
Spørsmål til skjemaet kan rettes til Rogaland brann og redning IKS på tlf: 51 50 22 00 eller epost: SBV.110@rogbr.no 

 
}, []);