Logo-rogbr
Brann 110

Kunnskapsprøve - skjenkebevilling

Ved prøve for skjenkebevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9, samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Nedenfor har vi tatt med de kapitlene i alkoholloven som bør leses spesielt godt før man går opp til kunnskapsprøve for skjenkebevilling. Listen er ment som en hjelp til kandidatene, men den er ikke uttømmende og det kan gis spørsmål fra andre deler av rundskrivet.

Klikk her for informasjon om prøven

Kunnskapsprøve- salgsbevilling

Ved prøve for salgsbevilling må du ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelser i disse kapitlene. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Nedenfor har vi tatt med linker til de kapitlene i rundskrivet som bør leses spesielt godt før man går opp til kunnskapsprøve for salgsbevilling. Listen er ment som en hjelp til kandidatene, men den er ikke uttømmende og det kan gis spørsmål fra andre deler av rundskrivet.

Alkohol

Alkoholloven

Prøvedatoer

Dager for kunnskapsprøve alkohol- og kunnskapsprøve servering. Prøven for servering starter klokken 09:00, frammøte senest kl 08:55. Kunnskapsprøven alkohol starter klokken 11:00, frammøte senest kl 10:55.  Siste frist for påmelding er torsdag klokken 12.00 før prøvedato.  Påmelding til kunnskapsprøve alkohol 2021. 

Prøvene foregår i
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland 
(SASIRO), Vaglemoen 91, 4323 SANDNES.
Vegbeskrivelse


Prøvedatoer 2021
29. januar
12. februar
26. februar
12. mars
26. mars
9. april
23. april
7. mai
21. mai
4. juni
18. juni
30. juli
13. august
27. august
10. september
24. september
8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. desember
17. desember​


Gebyr kr. 400,-pr. prøve betales ved frammøte. Vi har bankterminal.

 

Forskrifter

Læremateriell

Læremateriell kan bestilles hos:
Vinn, 8512 NARVIK


http://www.vinn.no/shop/
}, []);