Logo-rogbr
Brann 110

Rogaland brann og redning IKS

Rogaland brann og redning IKS består av kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. 

Vår visjon er: Sammen for en trygg og sikker framtid

Vi er i dag 426 ansatte med Nils-Erik Haagenrud som brann- og redningssjef. 

Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier, men kanskje viktigst av alt: drive brannforebyggende arbeid. Samtidig er vi en servicebedrift som skal yte kvalitet overfor våre kunder i alle våre tjenester og tilbud.

Foruten å drive brannforebyggende arbeid og stille beredskap ved brann, har vi også ansvaret for miljørettet helsevern og skjenkekontroll. Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 15 kommuner.
 
Organisasjonskart Rogaland brann og redning IKS
Gjeldende organisasjonskart per 1. januar 2021
}, []);