Logo-rogbr
Brann 110
Utgir seg for å være fra brannvesenet
Rogaland brann og redning IKS (RBR) har den siste tiden fått inn meldinger om personer som utgir seg for å være fra brannvesenet og ønsker å sjekke at boligen er utstyrt i henhold til gjeldende brannforskrifter.
 
Ved boligkontroller varsler alltid brannvesenet om dette på forhånd. Boligkontrollene utføres på dagtid. De gangene brannvesenet er ute på boligkontroll på kveldstid er i hovedsak under Aksjon boligbrann før jul, og ved fellesaksjoner sammen med andre nødetater.

Brannvesenet driver ikke salgsvirksomhet.

Våre ansatte er alltid tydelig uniformert og skal bære lett synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS.
 
Vi advarer folk mot å slippe inn personer, som utgir seg for å være fra brannvesenet, uten å være det.  
 
Får du uventet besøk fra en som utgir seg for å være fra brannvesenet eller som ønsker å sjekke brannsikkerheten hos deg, ikke slipp vedkommende inn og meld fra til politiet.


Aksjon boligbrann 2020
Vi gjør oppmerksom på at vi ved årets aksjon boligbrann kommer vi ikke til å oppsøke boliger fysisk, men ta kontakt over telefon. 

 
}, []);