Logo-rogbr
Brann 110

Beredskapsplaner

.

 

Flere av våre medarbeidere har erfaring med å utarbeide beredskapsplanverk.
Dette i og for industri, næringsliv, politiet, forsvaret, brann- og redning mf.

Vi bistår det offentlige og bedrifter med beredskapsdokumentasjon, og tester at det er gjennomførbart i øvelse.

Våre erfaringer retter seg mot ledelse, stabsarbeid og praktiske øvelser.
  • Toppledelse
  • Avdelingsledere
  • Utarbeide dokumentasjon i samarbeid med andre som industri, redningstjeneste, politi, helse og brann- og redningsvesen.
  • Gjennomføre opplæring – teori i dokumentasjonen
  • Gjennomføre praktisk øvelser – der planen er grunnlaget
  • Utviklingsprosesser 

Hver enkelt øvelse planlegges og gjennomføres etter krav i lovverket og kundens behov.
 

Varighet:
Prosessbasert i dialog med kunden

Pris:
Fastsettes etter vi er kjent med kundens behov
 
_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);