Logo-rogbr
Brann 110

Faglederkurs for industrivernet

shutterstock_110397776

En innsatsleders rolle er å lede industrivernet i innsats.
Innsatsleders opptreden er særdeles viktig for hvordan en uønsket hendelse får utvikle seg.


Vårt innsatslederkurs baserer seg på NSO sitt innsatslederkurs. Kurset er delt inn i to moduler. Modul 1 er en teoretisk del og modul 2 er praktiske øvelser.

Gjennom to dager i SASIRO skal deltakerne gjennom en rekke praktiske øvelser i innsatsledelse. Her blir deltakerne drillet i innsatslederrollen, slik at de er klar til å tre inn i rollen som leder av industrivernet i innsats.

Målgruppe
Personell som skal inn i rollen som innsatsleder ved bedriftens industrivern.

Målsetting
Gi deltakeren kvalifikasjoner for å kunne ivareta innsatslederrollen i bedriften.

Innhold:

  • Innsatsledelse
  • OBBO
  • Brannvern
  • Farlig gods
  • Førstehjelp

Pris:
På forespørsel

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.

}, []);