Logo-rogbr
Brann 110

Kontaktinformasjon

Rogaland brann og redning IKS

Hvem kan svare på hva?

Lurer du på hvem du skal henvende deg til? Her finner du en oversikt over hvem du kan kontakte basert på hva henvendelsen gjelder:
Klikk her for å se kontaktlisten

Postadresse

Rogaland brann og redning hovedstasjon
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES

Telefon: 51 50 22 00
Pressetelefon 110 Sør Vest: 
51 91 85 30


Send e-post*

*Merk: Melding om utendørs brenning meldes kunn inn til Alarmsentral brann Sør-Vest via skjema Melding om utendørs brenning 

Organisasjonsnummer: NO 886 88 4702

Besøksadresser

Rogaland brann og redning hovedstasjon
Brannstasjonsveien 2
4312 SANDNES

 
  • Administrasjon
  • Avdeling for beredskap
  • Brannforebyggende avdeling
    • Seksjon tilsyn
    • Seksjon for boligtilsyn og feiing
  • Miljørettet helsevern og skjenkekontroll
  • Nødalarmsentral
  • Stab

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO)
Vaglemoen 91
4323 Sandnes
}, []);