Logo-rogbr
Brann 110

Adkomst og slokkevann

Krav til vannforsyning utendørs må tilfredsstilles, og må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning skal være i henhold til § 11-17, TEK 17, veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2017).
 
Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Gjesdal, Finnøy, Forsand, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time kommuner: 
Kriteria Mannskapsbil Lift /stigebil
Kjørebredde 3 meter 3 meter
Svingradius ytterkant vei *** ***
Svingradius innerkant vei *** ***
Fri kjørehøyde 4 meter* 4 meter*
Oppstillingsplass 5,0 x 10 meter 6 x 12 meter
Akseltrykk 11,5 tonn 11,5 tonn
Belastning per "labb"   14 tonn
Maks stigning/ helling på oppstillingsplass 1:8 (12,5%) 1:20 (5,0%)
Tillatt totalvekt 19 tonn 20,2 tonn

 


* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes.
 
** Vanlig veitype Bk10 tåler et akseltrykk på 11,5 tonn som blir dimensjonerende. 
Alle våre biler er godkjente og innenfor akseltrykk på 11,5 tonn.
 
*** Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht.
Statens vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver
 
Behov for atkomst, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av bygningens størrelse og bruk, minst 3,0 meter fra fasaden eller utstikkende elementer. Atkomst og vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht.
Statens vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver
}, []);