Logo-rogbr
Brann 110

Adkomst og slokkevann

Dårlig fremkommelighet i trange gater kan i verste fall koste liv. Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er ofte et hinder når utrykningskjøretøy, søppelbiler og brøytebiler skal frem for å gjøre jobben sin.

Slokkevann er et viktig hjelpemiddel for brannvesenet under innsats. Krav til vannforsyning utendørs må tilfredstilles, og må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning skal være i henhold til § 11-17, TEK 10, veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2010).
 
Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy kommuner:

 
Kriteria Mannskapsbil Lift /stigebil
Kjørebredde 3 meter 3 meter
Svingradius ytterkant vei 8,5 meter 10 meter
Svingradius innerkant vei 4,1 meter 5 meter
Fri kjørehøyde 4 meter* 4 meter*
Oppstillingsplass   6 x 12 meter
Akseltrykk 11,5 tonn 11,5 tonn
Belastning per "labb"   14 tonn
Maks stigning/ helling på oppstillingsplass 1:8 (12,5%) 1:20 (5,0%)
Tillatt totalvekt 19 tonn 20,2 tonn

 


* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes.

Vanlig veitype Bk10 tåler et akseltrykk på 11,5 tonn som blir dimensjonerende. Alle våre biler er godkjente og innenfor akseltrykk på 11,5 tonn.


Behov for adkomst, det vil si for nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av bygningens størrelse og bruk. Adkomst og vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjektfasen.

Neste gang du parkerer: husk at en brannbil trenger tre meter fri bredde - hele døgnet!
Rogaland brann og redning IKS
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorRogaland

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
kommune201901
Personvernerklæring