Logo-rogbr
Brann 110

Adkomst og slokkevann

Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er ofte et hinder når utrykningskjøretøy, søppelbiler og brøytebiler skal fram for å gjøre jobben sin. Dårlig framkommelighet i trange gater kan i verste fall koste liv. 

Krav til vannforsyning utendørs må tilfredsstilles, og må tilrettelegges for adkomst for brannvesenets biler frem til bygningene. Krav til adkomst og vannforsyning skal være i henhold til
§ 11-17, TEK 17, veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2017).
 
Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time kommuner:


 
Kriteria Mannskapsbil Lift /stigebil
Kjørebredde 3 meter 3 meter
Svingradius ytterkant vei *** ***
Svingradius innerkant vei *** ***
Fri kjørehøyde 4 meter* 4 meter*
Oppstillingsplass   8 x12 meter(tosidig innsats)
6 x12 meter(ensidig innsats)
Aksellast drivaksel 11,5 tonn** 13 tonn (disp.)**
Aksellast foraksel   9 tonn
Aksellast boggi   21 tonn (disp.)**
Belastning per labb   21 tonn/80 N/cm² 
Maks stigning/ helling på oppstillingsplass 1:8 (12,5%-7 grader) 1:20 (5,0%-3 grader)
Tillatt totalvekt 19 tonn  30 tonn (disp.)

 
  


* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes.

** Vanlig veitype Bk10 har et tillatt akseltrykk på 11,5 tonn og last fra to aksler (boggi) på 18 tonn, men 21 tonn blir dimensjonerende. Våre biler er innenfor akseltrykk på 11,5 tonn, unntatt liften B42 (42 meter fra 2020) som dermed har dispensasjon.
 

*** Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L). Se vedlegget om sporingskurver i 
Statens vegvesens håndbok N100.
 

Atkomst for lift-/stigebil, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av bygningens størrelse og bruk, minst 3,0 meter fra fasaden eller utstikkende elementer. Atkomst og vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. 
Statens vegvesens håndbok N100, i vedlegget om sporingskurver Den minste liften på 32 meter blir dimensjonerende vedrørende rekkevidden. 


Ønsker du å skrive ut informasjonen på denne siden? Trykk her
}, []);