Brann 110

Klepp

Klepp brannvern ble opprettet 1. september 1967. I 1999 slo Klepp seg sammen med Sandnes, Gjesdal og Time kommuner. Fra 2004 har Klepp brannstasjon vært en del av Rogaland brann og redning IKS. 
Siden 1972 har brannstasjonen vært i kjelleretasjen til Klepp rådhus.


Stasjonen huser i dag:
  • 2 Utrykningskjøretøy/mannskapsbiler
  • 1 fremskutt enhet
  • Utrykningskjøretøyene er utstyrt med hjertestarter og oksygen
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper. 

 

Adresse

Solavegen 1
4352 Kleppe
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);