Logo-rogbr
Brann 110

Klepp

KLepp%20brannstasjon
Klepp brannvern ble opprettet 1. september 1967. I 1999 slo Klepp seg sammen med Sandnes, Gjesdal og Time kommuner. Fra 2004 har Klepp brannstasjon vært en del av Rogaland brann og redning IKS. 
Siden 1972 har brannstasjonen vært i kjelleretasjen til Klepp rådhus.


Stasjonen huser i dag:
  • 2 Utrykningskjøretøy/mannskapsbiler
  • 1 fremskutt enhet
  • Utrykningskjøretøyene er utstyrt med hjertestarter og oksygen
Stasjonen har 16 deltidsmannskaper. 

 

Adresse

Solavegen 1
4352 Kleppe
}, []);