Logo-rogbr
Brann 110

Testing på solcelleanlegg

Kort om prosjektet 
Det er knyttet usikkerhet til branner i bygg med solcellepanel, og RBR har kjent på et behov for mer kunnskap rundt solcellepanel.
Siden høsten 2023 har organisasjonen hatt fokus på dette fagfeltet, og 16. april 2024 arrangerte vi sammen med Bergen brannvesen en fagdag med testing av solcelleanlegg.
 
I forkant av testdagen ønsket prosjektgruppen svar på følgende spørsmål: Hva bør vi gjøre ved brann i solcelleanlegg? Og hva bør vi absolutt ikke gjøre?
 
Formål:
Øke intern kompetanse på håndtering av branner i solcelleanlegg, samt å få en realistisk risikoforståelse knyttet til dette.
Økt kompetanse vil gi en sikrere og mer effektiv håndtering av branner i bygg med solcelleanlegg.
 
Fem problemstillinger:
Det var særlig fem problemstillinger knyttet til solcelleanlegg som prosjektgruppen ønsket å undersøke nærmere:
 
1. Er det trygt å klippe ledningene i solcelleanlegget?
2. Blir verktøy strømførende ved penetrering gjennom solcellepanel?
3. Hvilken effekt kan gipsplater, som en del av undertaket, ha i en brann?
4. Hvilken effekt har tildekking av solcellepanelene?
5. Er det berøringsfare på solcelleanlegg etter mørkets frembrudd, ved bruk av lys fra brannbil?
 
For å få svar på disse spørsmålene, var det helt nødvendig å gjennomføre tester på et fullskala solcelleanlegg, og det ble derfor montert opp et testanlegg i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) våren 2024.
Anlegget besto hovedsakelig av en takrigg og en pallerigg med påmonterte solcellepanel. Palleriggen ble demontert etter
testdagen, mens takriggen fremdeles står i SASIRO til bruk i øvelser for brann- og
redningspersonell. 

Vil du vite mer?
Kontakt prosjektleder Lene Nyberg
tlf. 902 18 404
e-post: lene.nyberg@rogbr.no

 
Prosjektrapport og læringsfilm
Prosjektgruppen har vært overbevist om at også andre brann- og redningsvesen i Norge og eksterne aktører, vil kunne lære noe av dette prosjektet, og det har derfor vært stort fokus på dokumentering av alle testene.

Funn fra utførte tester er gjengitt i en rapport som du finner her

I forbindelse med prosjektet er det også produsert en læringsfilm for brann- og redningstjenesten, som blant annet inneholder filmklipp fra testdagen:
}, []);