KURS I SYSTEMATISK BRANNFOREBYGGING FOR EIER OG BRUKER (tidligere brannvernlederkurs)

shutterstock 110397776
Innhold
  • Aktuelt lovverk
  • Innføring i ny forskrift om brannforebygging
  • Branntekniske tiltak
  • Brannteori og brannårsaker
  • Farlig stoff
  • Opptreden ved brann
  • Tilsyn i praksis
  • Risikovurdering med teori og praktiske øvelser

Varighet
3 dager

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.

 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: