Logo-rogbr
Brann 110

Kurstilbud

Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring tilbyr et bredt spekter av praktisk og teoretisk opplæring til bedrifter og institusjoner innenfor områdene brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.
IMG_8304
Et par steinkast utenfor Sandnes ligger Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). Rogaland brann og redning IKS har benyttet senteret som treningsfelt for sine mannskaper i en årrekke. Våren 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i SASIRO. Samfunnssikkerhetssenteret har siden da fått en betydelig oppgradering med nye moderne klasserom, grupperom og kantine.

Rogaland brann og redning IKS har god erfaring i å benytte SASIRO som øvingsbase for sine mannskaper. Det store området rundt, samt fasilitetene i senteret gir et godt grunnlag til øvelser i forskjellig omfang. Alt fra røykdykking, hurtigfrigjøring, elveredning til førstehjelpsundersvisning kan øves på i SASIRO.
Se vår kursbrosjyre her.

Seksjon for øvelse og opplæring har høy brannfaglig kompetanse og bred erfaring med utrykninger, nødsituasjoner og brannforebyggende arbeid. Samtlige instruktører har utdannelse fra Norges brannskole.  

SASIRO er Rogaland brann og redning IKS sitt øvelsessenter.
Her er det tilgang på øvelsesfasiliteter og undervisningsrom for de fleste aktiviteter, deriblant en øvelsestunnel.
Leiren hvor SASIRO har sitt virke er eid av Sandnes kommune, RBR er leietaker.
Utenom RBR har Sivilforsvaret og AKS sitt virke her. Den daglige driften av øvelsessenteret ledes av seksjonsleder SASIRO eller stedfortreder. 

Her finner du oss

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO)
Vaglemoen 91
4323 Sandnes

Se veibeskrivelse her:
}, []);