Logo-rogbr
Brann 110

Slik blir du brannforebygger (tidligere feier)

Visste du at de ansatte i seksjon for boligtilsyn og feiing har spesialkompetanse innen brannforebyggende arbeid? 
Den viktigste jobben brannforebyggeren gjør er å gi gode råd og tips om brannsikkerhet hjemme hos folk, slik at brann ikke skal oppstå.

Brannforebyggere er en yrkesgruppe med lange og stolte tradisjoner, og tittelen feier er godt over 300 år gammel. Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn og kontroll, feiing av fyringsanlegg eller det er veilednings- og informasjonsarbeid – har som formål å forebygge brann. I takt med samfunnsutviklingen, hvor feiing stadig har blitt en mindre oppgave av det feieren faktisk gjør på jobb, vedtok Kunnskapsdepartementet i 2020 en ny betegnelse på feieren – nemlig brannforebygger.
Brannforebyggerne som jobber i RBR sier at de har et spennende yrke, med viktige arbeidsoppgaver og godt miljø blant kollegaene. 

Brannforebyggerne har som hovedoppgave å utføre lovpålagt boligtilsyn og feiing av piper og ildsteder.
Under boligtilsynet ser vi etter at ildsted og piper er montert riktig og fungerer som de skal. Vi sjekker også adkomstmulighetene for feiing.      
Ved behov rengjør brannforebyggeren piper, røykkanaler, røykrør og ildsteder for å forebygge sotbrann og avgassutslipp.
Under boligtilsynet gir vi også informasjon om hvordan huseier og beboere best mulig kan ivarete brannsikkerheten i boligen. Vi informerer om varslingsutstyr, slokke- midler og rømningsveier.

Lærling
For å bli brannforebygger må du gå tre år i lære. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk kommuneforbund og Opplæringsrådet for tekniske byggfag utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.


 mg 4589

Svennebrev
Etter tre år som lærling, er man klar for å ta svenneprøven. En svenneprøve er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven består av tre deler: en planleggingsdel, en gjennomføringsdel som skal utføres innenfor et gitt tidsrom og en dokumentasjonsdel hvor kandidaten leverer en rapport over det utførte arbeidet. En prøvenemnd observerer og vurderer arbeidet som gjøres under prøven, som varer i inntil 35 timer.

Veien videre
Etter mottatt svennebrev, kan man utdanne seg videre. Man kan for eksempel velge å ta Mesterbrev. Dette innebærer at man også får kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Et fem ukers kurs på Norges brannskole kvalifiserer en feiersvenn også for arbeid ved brannvesenets tilsynsseksjon. 

Les også
Brannforebygger - utdanning.no
Brannforebygger - vilbli.no
Feiermester.org

Tilbake

 
}, []);