Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.
brann og redning hovedstasjon (3)

Brannstasjonene

Rogaland brann og redning IKS sin beredskapsavdeling består av 260 brannmannskaper fordelt på 13 brannstasjoner. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.
Les mer
 mg 4181

Organisering

Beredskapsavdelingen er bygget opp rundt 13 brannstasjoner i Rogaland brann og redning IKS sine ti eierkommuner, slik at innsatstid og tilgjengelig førsteinnsatsstyrke blir optimal. Skiftordningen er organisert igjennom fire vaktbrigader.
 
Les mer
shutterstock 92450446

IUA - Rogaland

Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 18 kommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.
Les mer
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Liv Huse Olsen & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: