Logo-rogbr
Brann 110

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.
Ledig stilling

Brannstasjonene

Rogaland brann og redning IKS sin beredskapsavdeling består av rundt 300 brannmannskaper fordelt på 16 brannstasjoner. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk.
Les mer
Brannstasjonene
Ledig stilling

Organisering

Beredskapsavdelingen er bygget opp rundt 16 brannstasjoner i Rogaland brann og redning IKS sine ti eierkommuner, slik at innsatstid og tilgjengelig førsteinnsatsstyrke blir optimal. Skiftordningen er organisert igjennom fire vaktbrigader.
 
Les mer
Organisering
Ledig stilling

IUA - Rogaland

Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 15 kommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.
Les mer
IUA
}, []);