Logo-rogbr
Brann 110

Årsrapporter

Risavika - helhetlig risikostyring

November 2015 ble rapporten "Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko" lagt frem. Rapporten har hatt som mandat å foreta en kartlegging og gjennomgang av risiko og sikkerhetsmessige forhold i Risavika, og gi en samlet vurdering av hvordan disse forholdene er ivaretatt.

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.


Rapporten
Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko

Kortversjon
Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko (kortversjon)

Øvelse Rogaland

Onsdag 16. september inviterte IUA Sør-Rogaland og Kystverket til storstilt øvelse i strandsanering på Ølberg i Sola kommune.

Øvelse Rogaland 16. september 2015

Risikoanalyse

Rogaland brann og redning IKS jobber kontinuerlig med å bli bedre på de oppgavene vi skal løse. I 2018 ble det utført en risikoanalyse for å kartlegge risikobildet i våre ni eierkommuner.

Risikoanalyse 2018 - hovedrapport

Branner i landbruket

Rogaland brann og redning IKS utarbeidet i 2011 en rapport hvor det ble sett nærmere på branner i landbruket. Målet har vært å lære mer og forsøke å finne fellestrekk ved disse brannene, som brannvesenet kan bruke i videre forebyggende arbeid.

Landbruksgranskningsrapport
}, []);