Logo-rogbr
Brann 110

Årsrapporter

RAPPORT TESTING PÅ SOLCELLEANLEGG

Våren 2024 arrangerte Rogaland brann og redning IKS (RBR) i samarbeid med Bergen brannvesen en fagdag med testing på fullskala solcelleanlegg.
 
Det er knyttet usikkerhet til branner i bygg med solcellepanel. Bakgrunnen for fagdagen hvor det ble utført en rekke tester knyttet til solcellepanel, var behov og ønsker om mer kunnskap rundt solcelleanlegg. I forkant av testdagen ønsket prosjektgruppa å finne svar på følgende spørsmål: Hva bør vi gjøre ved brann i solcelleanlegg? Og hva bør vi absolutt ikke gjøre ved brann i solcelleanlegg.
 
Rapport med læringspunkter.
 

Evaluering av krisehåndteringen under leirskredet i Ask

Seksjon analyse og utvikling i Rogaland brann og redning IKS har utført en evaluering av Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) sin krisehåndtering av leirskredet i Ask. ØRB er eier og oppdragsgiver for prosjektet.

Rapporten
Evaluering av krisehåndteringen av leirskredet i Ask.

Evaluering av brann i parkeringshus Stavanger lufthavn Sola

På ettermiddagen 7. januar 2020 begynte det å brenne i en bil i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn Sola. Brannen spredte seg raskt og konsekvensene ble store. Ingen omkom i brannen, men de materielle skadene som følge av brannen ble store. 

Slike hendelser må evalueres med fokus på læring og erfaringsoverføring. Noe kan være av interesse på nasjonalt nivå mens andre forhold skal styrke organisasjonen lokalt. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som, på ulikt vis, har bistått med informasjon og faglig støtte til utredningsarbeidet.


Rapporten
Evaluering av brann i parkeringshus Stavanger lufthavn Sola

Risavika - helhetlig risikostyring

November 2015 ble rapporten "Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko" lagt frem. Rapporten har hatt som mandat å foreta en kartlegging og gjennomgang av risiko og sikkerhetsmessige forhold i Risavika, og gi en samlet vurdering av hvordan disse forholdene er ivaretatt.

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.


Rapporten
Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko

Kortversjon
Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko (kortversjon)

Øvelse Rogaland

Onsdag 16. september inviterte IUA Sør-Rogaland og Kystverket til storstilt øvelse i strandsanering på Ølberg i Sola kommune.

Øvelse Rogaland 16. september 2015

Risikoanalyse

Rogaland brann og redning IKS jobber kontinuerlig med å bli bedre på de oppgavene vi skal løse. I 2018 ble det utført en risikoanalyse for å kartlegge risikobildet i våre ni eierkommuner.

Risikoanalyse 2018 - hovedrapport

Branner i landbruket

Rogaland brann og redning IKS utarbeidet i 2011 en rapport hvor det ble sett nærmere på branner i landbruket. Målet har vært å lære mer og forsøke å finne fellestrekk ved disse brannene, som brannvesenet kan bruke i videre forebyggende arbeid.

Landbruksgranskningsrapport

Nasjonal brannstatistikk

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har. Klikk her.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt 2022

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt med likestilling og ikke-diskriminering. I Rogaland brann og redning IKS tar vi dette på alvor og vil jobbe for å få dette integrert i flere interne prosesser. Les Rogaland brann og redning IKS sin Aktivitets- og redegjørelsesplikt - rapport
}, []);