Logo-rogbr
Brann 110

Stavanger

Stavanger%20brannstasjon
Som et av landets største brannvesen har naturlig nok Stavanger brann- og feiervesen vært gjennom mange endringer siden det ble grunnlagt i 1866. Men den største omveltningen skjedde i 2004 da Stavanger brannvesen ble en del av det interkommunale selskapet Rogaland brann og redning IKS.

Stavangers første brannkorps ble etablert i 1866. Brannvesenet hadde ved etableringen en styrke på 12 mann. I tillegg var det en reservestyrke på 56 mann. Brannfolkene bodde på stasjonen med hele familien, og var nesten alltid på jobb. Derfor var det få i byen som ville ha jobben, og de fleste brannfolkene i Stavanger kom fra landsbygda. På den tiden var det en militær stil over brannvesenet, og en brannkonstabel i full mundur med brannøksen på skulderen paraderte stadig opp og ned foran bygningen.

Fra borgervern til heltidsstyrke
I tillegg til det faste korpset fantes det et borgervern som besto av 340 mann. Disse var delt inn i forskjellige grener, og bar skilt på brystet som symboliserte hvilken avdeling de tilhørte. 
I 1882 flyttet brannvesenet inn i ny brannstasjon sammen med politiet, som var kommunalt, og ingeniørvesenet. Stasjonen lå fortsatt midt i sentrum, rett over den første stasjonen, som lå ved Stavanger Domkirke. 

18. desember 1956 var det imidlertid slutt etter 74 år i byens andre brannstasjon. Alle vognene kjørte i kortesje rundt Breiavannet før de kjørte ut til den nye brannstasjonen på Lagårdsveien. 

I kjelleren på brannstasjonen er det et lite museum som tar for seg brannvesenets historie og utvikling opp gjennom årene.


Beredskap
Stavanger brannstasjon har ansvar for farlig-gods beredskap i Sør-Rogaland. Stasjonen dekker også restverdiredning og vanndykkeroppdrag i luftambulansens beredskapsområde. Stavanger brannstasjon huser idag:
  • 2 Utrykningskjøretøy/mannskapsbiler
  • 1 Fremskutt enhet
  • 1 Vema lift
  • 1 Krokløfterbil
  • 1 Lastebil
  • 1 Vanndykkerbil

Stasjonen er døgnbemannet med 12 mannskaper. Avdeling sjø holder også til på stasjonen.

Adresse

Lagårdsveien 32
4010 Stavanger
}, []);