Logo-rogbr
Brann 110

Stavanger brannstasjon (nedlagt i 2023)

Stavanger%20brannstasjon
13. mars 2023 flyttet de siste mannskapene i Rogaland brann og redning IKS ut av Stavanger brannstasjon, og inn i den nye Varmen brannstasjon i Lervig. Stavanger brannstasjon ble med dette nedlagt, etter 67 års drift.

Litt brannhistorie
Som et av landets største brannvesen har naturlig nok Stavanger brann- og feiervesen vært gjennom mange endringer siden det ble grunnlagt i 1866. Men den største omveltningen skjedde i 2004 da Stavanger brannvesen ble en del av det interkommunale selskapet Brannvesenet Sør-Rogaland, som senere byttet navn til Rogaland brann og redning IKS.


Stavangers første brannkorps ble etablert i 1866. Brannvesenet hadde ved etableringen en styrke på 12 mann. I tillegg var det en reservestyrke på 56 mann. Brannfolkene bodde på stasjonen med hele familien, og var nesten alltid på jobb. Derfor var det få i byen som ville ha jobben, og de fleste brannfolkene i Stavanger kom fra landsbygda. På den tiden var det en militær stil over brannvesenet, og en brannkonstabel i full mundur med brannøksen på skulderen paraderte stadig opp og ned foran bygningen.

Fra borgervern til heltidsstyrke
I tillegg til det faste korpset fantes det et borgervern som besto av 340 mann. Disse var delt inn i forskjellige grener, og bar skilt på brystet som symboliserte hvilken avdeling de tilhørte. 
I 1882 flyttet brannvesenet inn i ny brannstasjon sammen med politiet, som var kommunalt, og ingeniørvesenet. Stasjonen lå fortsatt midt i sentrum, rett over den første stasjonen, som lå ved Stavanger Domkirke. 

Stavanger brannstasjon flytter inn på Lagårdsveien
18. desember 1956 var det imidlertid slutt etter 74 år i byens andre brannstasjon. Alle vognene kjørte i kortesje rundt Breiavannet før de kjørte ut til den nye brannstasjonen på Lagårdsveien. 

I kjelleren på brannstasjonen var det et lite museum som tar for seg brannvesenets historie og utvikling opp gjennom årene.

Beredskapen ved Stavanger brannstasjon
Stavanger brannstasjon hadde ansvar for farlig-gods beredskap i Sør-Rogaland. Stasjonen dekket også restverdiredning og vanndykkeroppdrag i luftambulansens beredskapsområde.

Stavanger brannstasjon huset følgende biler:
  • 2 Utrykningskjøretøy/mannskapsbiler
  • 1 Fremskutt enhet
  • 1 Vema lift
  • 1 Krokløfterbil
  • 1 Lastebil
  • 1 Vanndykkerbil

Stasjonen var døgnbemannet med 12 mannskaper. Avdeling sjø holdt også til på stasjonen.

Adresse

Lagårdsveien 32
4010 Stavanger
}, []);