Logo-rogbr
Brann 110

Kampanjer

I løpet av et år deltar Rogaland brann og redning IKS (RBR) på flere informasjonskampanjer. Flere er i nasjonal regi rettet mot innbyggerne våre, mens andre interne kampanjer for de ansatte i RBR. På denne siden finner du en oversikt over våre informasjonskampanjer. 

Rene brannfolk og feiere

Rene brannfolk og feiere er en internt holdningskampanje rettet mot brannfolk og feiere. Målet er å gi ​økt kunnskap og forståelse for helseskader som følge av eksponering av farlige stoffer, samt kompetanseheving på hvordan man kan ivareta egen og andres helse i jobbsammenheng. 

Les mer om kampanjen. 

Nasjonale informasjonskampanjer

Rogaland brann og redning IKS deltar på de fleste av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine informasjonskampanjer. Disse kampanjene er viktige virkemidler for å nå den felles nasjonale målsettingen om at ingen skal omkomme i brann i Norge. 

Les mer om kampanjene her. 
}, []);