Logo-rogbr
Brann 110
Vis alt

Sjekkliste for boligselskap

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Rogaland brann og redning IKS har utarbeidet en sjekkliste med kontrollspørsmål som kan være nyttige når en skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Sjekklisten finner du her:
Sjekkliste for boligselskap

Informasjon til borettslag og sameier

Rogaland brann og redning IKS inviterer styreledere i våre ni eierkommuner til 2 timer med temaet brannsikkerhet, regelverk og styrets plikter.

Meld deg på her
: Informasjon til borettslag og sameier
}, []);