Logo-rogbr
Brann 110

Samarbeidspartnere

Samvirkeøvelse


våre største samarbeidspartnere I SASIRO:SASIRO har som visjon at utdanning, forskning og kompetanseheving skal få en sentral posisjon ved senteret, og vi har samarbeid med Universitetet i Stavanger, politi og helse, kommuner og mange flere aktører om utviklingen av trenings- og utdanningssenteret.
Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring holder til i SASIRO, og arrangerer diverse teoretiske og praktiske kurs for eksterne kunder. Brannvesenets egne brannmannskape øver stadig på øvingsfeltet som er tilknyttet senteret.

Det arrangeres også samvirkeøvelser mellom nødetatene (brann, helse og politi) og deres samarbeidspartnere i SASIRO, i tillegg til table top-øvelser, kurs og konferanser. 
_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);