Logo-rogbr
Brann 110

Kurs i varme arbeider

shutterstock_62351788
Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.
Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen.


Innhol
d

– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
– Praktiske slukkeøvelser

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs.

Varighet
7 timer

Pris:
På forespørsel

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Vi tilbyr også eksamen i varme arbeider på litauisk.

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
}, []);