Logo-rogbr
Brann 110

Kurs i varme arbeider

shutterstock_62351788
OBS - VIKTIG INFORMASJON FRA NORSK BRANNVERNFORENING! 
Forlenget utløp for sertifikat i Varme arbeider:

På grunn av situasjonen knyttet til coronaviruset er det ikke mulig å avholde vanlige kurs i varme arbeider.
Brannvernforeningen har avlyst alle instruktørkurs og øvrige klasseromskurs. Vi er lei oss for dette, men det er et nødvendig tiltak for å redusere smittespredningen i samfunnet.
 
Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge dette vil vedvare. For å sikre kontinuitet i ordningen, spesielt med tanke på utøvere og instruktører med sertifikat som utløper de nærmeste månedene, har Finans Norge besluttet å gjøre følgende midlertidige endringer:

            
Alle som har utøversertifikat med utløp i perioden 31. mars – 30. april 2020, får utsatt frist til 31. mai 2020 med å fornye sertifikatet.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.
Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen.


Innhol
d

– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
– Praktiske slukkeøvelser

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs.

Varighet
7 timer

Pris:
På forespørsel

For mer informasjon:
E-post: kurs@rogbr.no
Telefon: 51 50 22 80

Vi tilbyr også eksamen i varme arbeider på litauisk.

Utskriftsvennlig informasjon om kurset.

Avbestilling må skje senest en uke før kursstart ellers belastes full kursavgift.
}, []);