Logo-rogbr
Brann 110

Brannstasjoner

16 brannstasjoner og rundt 300 brannmannskaper tar seg av RBR sine mange oppdrag. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk. Velg din brannstajon i menyen til venstre.

5000 hendelser hvert år

Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.

Spesialutstyr

Gjennom det felles brannvesenet disponerer vi mye spesialutstyr, for eksempel:
  • hurtiggående brann- og redningsbåt
  • tankbiler
  • redningsbiler
  • stigebiler

Vi har også spesialkompetanse innen blant annet:
  • vanndykking
  • røykdykking
  • kjemikaliedykking
  • dyreredning

 
}, []);