Stasjonene

13 brannstasjoner og 260 brannmannskaper tar seg av alle oppdragene. Brannstasjonene er plassert der risikoen for branner og ulykker er størst og der det bor mest folk. Velg din brannstajon i menyen til venstre.

13 brannstasjoner og 260 brannmannskap

Vi rykker ut til ca. 5000 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.

 

Spesialutstyr

Gjennom det felles brannvesenet disponerer vi mye spesialutstyr, for eksempel:
  • hurtiggående brann- og redningsbåt
  • tankbiler
  • redningsbiler
  • stigebiler

Vi har også spesialkompetanse innen blant annet:
  • vanndykking
  • røykdykking
  • kjemikaliedykking

 
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: