Logo-rogbr
Brann 110

Rogaland brann og redning IKS

Rogaland brann og redning IKS består av kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. 

Vår visjon
Sammen for en trygg og sikker framtid

Vårt verdigrunnlag
Inkluderende:
Vi møter innbyggere, samarbeidspartnere og kolleger med åpenhet, medfølelse og interesse. Vi søker og deler relevant informasjon og kunnskap.
 
Respekt:
Vi skal anerkjenne og behandle innbyggere og ansatte, som vi forventer å bli behandlet selv.
 
Lærende:
Vi skal være en modig og lærende organisasjon. Den enkelte ansatte, og fellesskapet som helhet, skal lære av sine feil og suksesser. Denne lærdommen skal deles med andre og aktivt brukes for å løse fremtidige oppgaver og utfordringer.
 
Stolthet:
Vi i Rogaland brann og redning skal være stolte over å forebygge, redde liv og materielle verdier gjennom samfunnsoppdraget vårt. Samtlige spiller en avgjørende rolle for at vi som ansatte og selskap skal lykkes.


Vi er i dag 426 ansatte med Razmus Viggen som brann- og redningssjef. 

Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier, en like viktig oppgave for brannvesenet er også å drive forebyggende arbeid. Samtidig er vi en servicebedrift som skal yte kvalitet overfor våre kunder i alle våre tjenester og tilbud.

Foruten å drive brannforebyggende arbeid og stille beredskap ved brann, har vi også ansvaret for miljørettet helsevern og skjenkekontroll. Rogaland brann og redning IKS er vertsbrannvesen for IUA Sør-Rogaland, som består av 15 kommuner.


 
Organisasjonskart Rogaland brann og redning IKS
Gjeldende organisasjonskart per 1. januar 2024
}, []);