Logo-rogbr
Brann 110
Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/ bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/ virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Det er arrangørs plikt til å dokumentere sikkerheten. Eier må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør i tilfeller der eier selv ikke er arrangør. Det er altså eier av bygget og virksomhet/ bruker sin internkontroll som skal ivareta sikkerheten i bygget til enhver tid.

Ved overnatting på skoler ol. skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:
- Tidspunkt og sted for overnatting
- Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
- Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
- Antall overnattende

Dersom det ikke er fulldekkende brannalarmanlegg i bygget, må det være montert røykvarsler i de rom som benyttes til overnatting.

Det skal foreligge en risikoanalyse over arrangementet. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:
- Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
- Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
- Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
- Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

Les også

DagRos

 

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.
 

Melding om overnatting

Opplysninger fra ansvarshavende:
Melding om overnatting:
Fyll inn sted for overnatting, dato, hvem som er ansvarlig for overnattingen, samt kontaktperson.
Dato for overnatting:
Adresse:
Postnummer:
Ansvarlig org./forening:
Kontaktperson:
Tlf:
 

Fyll inn opplysninger om bygget det skal overnattes i:
Antall overnattende:
Barn:
Voksne:
Har bygget direkte varsel til brannvesenet:
Er byggets HMS ivaretatt:
 

 
Dette er kun en melding til Alarmsentral brann Sør-Vest. Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte overnattinger. Det kan bli foretatt uanmeldt kontroll fra brannvesenet.
Spørsmål til skjemaet kan rettes til Rogaland brann og redning IKS på tlf: 51 50 22 00 eller epost: ABSV.110@rogbr.no 

 
}, []);