Logo-rogbr
Brann 110

Dette er SASIRO:

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) er Rogaland brann og redning IKS sitt øvelsessenter.
Det er lokalisert i Vaglemoen 91 i Sandnes kommune.

Her er det tilgang på øvelsesfasiliteter og undervisningsrom til de fleste aktiviteter, deriblant en øvelsestunnel.
Leiren hvor SASIRO har sitt virke er eid av Sandnes kommune, RBR er leietaker.
Utenom RBR har Sivilforsvaret og AKS sitt virke her. Den daglige driften av øvelsessenteret ledes av seksjonsleder SASIRO eller stedfortreder.  
                      


FASILITETER:
SASIRO består av en tomt på rundt 50 mål, og med en bygningsmasse på tilsammen 3000 kvadratmeter. De mest brukte bygningene er pusset opp og infrastrukturen er oppgradert.
Vi har flere undervisningsrom, kantine og overnattingsmuligheter.
Øvingsfeltet består i dag av røykdykkingsfasiliteter for både varme og kalde dykk, med blant annet en overtenningscontainer for røykdykk og kjemikaliedykk. Det er område for øvelser innen tungredning og frigjøring fra både utrangerte busser og biler. Det er også en 25 meter høy høyspentmast til urban tauredning, og øvingsfelt for LNG. Det finnes også mulighet for elveredning og RITS-øvelser, i tillegg til areal som er egnet til helikopterlanding og operativ øvelse både i eksiterende infrastruktur og ute i naturen. 

SASIRO har fokus på å redusere mengden kjemikalier som innsatspersonellet blir eksponert når de øver, og har opprettet en fullt utstyrt utrykningsgarderobe og eget vaskeri for klær og utstyr som hjelmer og meis, nær øvingsområdet. På denne måten slipper mannskapene å forurense egne utrykningsklær på øvingsfeltet.

SASIRO brukes av nødetater og en rekke ander aktører. Rogaland brann og redning IKS er den største brukeren.

SASIRO tilbyr kurs innen brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.
I samfunnssikkerhetssenteret får du både teori og praktiske øvelser på samme sted.

Vi tilrettelegger egne kurs på forespørsel fra kommuner, bedrifter og andre.

Se vår kursbrosjyre her. 
_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);