Logo-rogbr
Brann 110

Om SASIRO

Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland

 

Rogaland brann og redning IKS har de siste årene bygd opp Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) med visjon om at utdanning, forskning og kompetanseheving skal ha en sentral posisjon i senteret.

Ambisjonen er å utvikle senteret til et regionalt samfunnssikkerhetssenter. Dette innebærer at vi ønsker å tilby opplæring innen relevante områder, ikke bare for egne mannskaper, men også for offentlige og private virksomheter og aktører.

SASIRO samarbeider blant annet med Universitetet i Stavanger, politi og helse, kommuner og mange andre aktører om utvikling av trenings- og utdanningssenteret.

FASILITETER:
SASIRO består av en tomt på rundt 50 mål, og med en bygningsmasse på tilsammen 3000 kvadratmeter. De mest brukte bygningene er pusset opp og infrastrukturen er oppgradert.
Vi har flere undervisningsrom, kantine og overnattingsmuligheter.
Øvingsfeltet består i dag av røykdykkingsfasiliteter for både varme og kalde dykk, med blant annet en overtenningscontainer for røykdykk og kjemikaliedykk. Det er område for øvelser innen tungredning og frigjøring fra både utrangerte busser og biler. Det er også en 25 meter høy høyspentmast til urban tauredning, og øvingsfelt for LNG. Det finnes også mulighet for elveredning og RITS-øvelser, i tillegg til areal som er egnet til helikopterlanding og operativ øvelse både i eksiterende infrastruktur og ute i naturen. 

SASIRO har fokus på å redusere mengden kjemikalier som innsatspersonellet blir eksponert når de øver, og har opprettet en fullt utstyrt utrykningsgarderobe og eget vaskeri for klær og utstyr som hjelmer og meis, nær øvingsområdet. På denne måten slipper mannskapene å forurense egne utrykningsklær på øvingsfeltet.

SASIRO brukes av nødetater og en rekke ander aktører. Rogaland brann og redning IKS er den største brukeren.

SASIRO tilbyr kurs innen brannvern, industrivern, HMS og førstehjelp.
I samfunnssikkerhetssenteret får du både teori og praktiske øvelser på samme sted.

Vi tilrettelegger egne kurs på forespørsel fra kommuner, bedrifter og andre.

Se vår kursbrosjyre her.

 

VISSTE DU...

• Samfunnssikkerhetssenteret  ligger en 20 minutters kjøretur til Sola flyplass
• Senteret  ligger i kort avstand til Stavanger og Sandnes
• Kort avstand til buss og tog
• Senteret  ligger i Sandnes kommune og er eid av kommunen siden våren 2013. 
• Rogaland brann og redning IKS står for den daglige driften av senteret

 
_DSC0027
_DSC9715
PICT0347
bilde2
}, []);