Logo-rogbr
Brann 110

Varmen brannstasjon

Varmen brannstasjon
Vi flyttet inn i den helt nye Varmen brannstasjon 13. mars 2023.
Første etasje består av vognhallen som har 7 utrykningsporter, vaskehall, verksted, gymsal og utrykningsgarderobe, og det er gode skiller mellom ren og skitten sone for å ivareta mannskapenes helse.
I andre etasje finner vi treningsrom og IUA-lager, mens tredje etasje består av parolerom og kontorer, i tillegg til kjøkken, stue og soverom for mannskapene som er på vakt.
 
Beredskap
Med sin nærhet til sjø og bykjernen i Stavanger, vil Varmen brannstasjon fungere som fagstasjon for redningsdykking, sjø og urban tauredning. Det er blant annet tilrettelagt med egne fasiliteter for trening på tauredning inne på stasjonen. RBR sine båter ligger også ved et eget bryggeanlegg på stasjonsområdet.
 
I tillegg har IUA Sør-Rogaland sitt eget område med lager på stasjonen. IUA står for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing, som RBR er vertsbrannvesen for.

Varmen brannstasjon huser idag:
  • 1 mannskapsbil
  • 1 fremskutt enhet
  • 1 vanndykkerbil
  • 1 høydemateriell
  • 1 lastebil

Stasjonen er døgnbemannet med 8 mannskaper. 

Adresse

Breivikveien 14, 
4014 Stavanger
}, []);