Logo-rogbr
Brann 110

Schancheholen brannstasjon

Schancheholen
Vi flyttet inn i den helt nye Schancheholen brannstasjon 8. desember 2021.

Første etasje består av vognhallen, som har 10 utrykningsporter, vaskehall, verksted, røykdykkerverksted og utrykningsgarderobe.
Andre etasje består av treningsrom, gymsal, samt parolerom og kontorer.
Tredje etasje består av mannskapsavdeling med kjøkken, stue og soverom.

Brannstasjonens plassering, med effektiv og kort avstand til motorveien og Ryfast-tunellene, har hatt mye å si for utformingen av bygget.
Schancheholen brannstasjon har spesialutstyr for brann i tunneler.

Beredskap
Schancheholen brannstasjon huser følgende biler:
  • 1 mannskapsbil
  • 1 tankbil
  • 1 rvr-bil (restveri-redning)
  • 2 høydemateriell
  • 1 lastebil

Stasjonen er døgnbemannet med 8 mannskaper. 

Adresse

Ullandhaugsveien 45
4021 Stavanger
}, []);