Logo-rogbr
Brann 110

Postlister

Postlisten gir en fortløpende oversikt over Rogaland brann og redning IKS (RBR) sin inngående og utgående korrespondanse.
Klikk her: https://einnsyn.rogbr.no

All post til og fra RBR registreres i henhold til journalføringsreglene i forskrift om offentlige arkiver.  
Ønsker du innsyn i dokumentene kan dette bestilles ved å sende en e-post til postmottak@rogbr.no.
I e-posten oppgir du løpenummeret i saken du ønsker innsyn i, samt fullt navn og adresse.

Innsyn i Rogaland brann og redning IKS sine dokumenter er styrt av:
Offentlighetslova
Forvaltningsloven
Personopplysningsloven kap. II
Datatilsynet: Personvern i kommune og stat

Hvis du ikke finner dokumentene du ønsker innsyn i, send en e-post til postmottak@rogbr.no.
 

 

}, []);