Logo-rogbr
Brann 110

Postlister

Journalen gir en oversikt over Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine inn- og utgående dokumenter. All post til og fra RBR registreres i henhold til journalføringsreglene i forskrift om offentlige arkiver og gjøres offentlig tre dager etter journalføring av dokumentene.
Innsyn journalposter fra postlisten.
Ønsker du innsyn i enkelte dokumenter kan dette bestilles elektronisk ved å klikke på tittelfeltet til journalposten i postlisten. Søker må fylle inn nødvendig personalia og eventuelle kommentarer til innsynsbegjæringen.
Innsyn i Rogaland brann og redning IKS sine dokumenter er styrt av:  Øvrige innsyn
Ønskes det innsyn i andre eller flere dokumenter som du ikke finner i offentlig journal kan dette bestilles ved å sende en e-post til postmottak@rogbr.no.

I e-posten oppgir du hvilke sak /saksfelt du ønsker innsyn i, samt navn / adresse eller e-postadresse hvor svaret på innsynsbegjæringen skal sendes.

Tilgjengelighetserklæring for Elements publikum
Her finner du tilgjengelighetserklæring for Elements publikum
}, []);