Logo-rogbr
Brann 110

Oppdatering av objektopplysninger

Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) er avhengig av nøyaktige og oppdaterte opplysninger om objekter og bygg som er tilknyttet nødalarmsentralen. Skjemaet under fylles ut og sendes inn til ABSV. 
Navn på objekt:
Ansvarlig org./forening:
Fyll inn relevante opplysninger om objektet som er tilknyttet ABSV sin alarmsentral.
Adresse:
Postnummer:
Gnr./Bnr.:
Areal (m2):
 

Eier av bygget fyller inn fakturaopplysniger i tekstboksene under. 
Eier:
Adresse:
Org.nr.:
Postnummer:
E-post:
Telefonnummer:
E-post for faktura:
 

Fyll inn opplysninger om objektet:
Plassering brannsentral:
Plassering nøkkelsafe:
Spesielle opplysninger om adkomst, innkjøring eller andre forhold av betydning:
Type alarm:
Byggkategori:
Kommentar:
Oppbevares det farlige stoffer i bygget?
*Hvis ja; angi type stoff, tank og mengde under:
 
Brannvesenet anbefaler minimum 3 kontaktpersoner:
Kontaktperson 1:
Funksjon:
Tlf:
E-post:
Kontaktperson 2:
Funksjon:
Tlf:
E-post:
Kontaktperson 3:
Funksjon:
Tlf:
E-post:
 
Kvittering

Fyll inn din e-post i feltet under om du ønsker å motta kopi av innsendt skjema.
E-post
  1. Alarmsentral brann Sør-Vest (ABSV) er avhengig av at skjemaet er så komplett som mulig for å kunne registrere kunden, og forbeholder seg derfor retten til å nekte mottak av alarmer inntil fullstendige opplysninger foreligger. Manglende opplysninger vil ikke påvirke Safetels aktivering av abonnement og åpning av GSM nummer.
  2. ABSV har rett til å nekte å ta i mot alarmer fra brannvarslingsanlegg med ustabil drift eller hvor det av andre årsaker ikke er hensiktsmessig med direkte overføring. Alarmsentralen vil etter konkret vurdering avgjøre om det er nødvendig med befaring på stedet for godkjenning av anlegget.
  3. Alle med automatisk brannalarmoverføring til ABSV må ha FG-godkjent nøkkelsafe med signaloverføring. Dette for at våre mannskaper skal kunne komme seg inn ved en hendelse
Spørsmål til skjemaet kan rettes til rådgiver Alarm og marked på
e-post 
alarm@absv.no eller telefon 51 50 22 11. 
 
}, []);