Logo-rogbr
Brann 110

Melding om endring

Adresse:
Navn på objekt:
Fyll inn relevante opplysninger om objektet som er tilknyttet brannvesenet.
Adresse:
Postnummer:
Sted:
Ansvarlig org./forening:
 

Fyll inn opplysninger om objektet:
Plassering brannsentral- og alarmsender:
Plassering nøkkelsafe:
Spesielle opplysninger om adkomst, innkjøring eller andre forhold av betydning:
Byggkategori:
Annet (fyll ut)
 
Brannvesenet anbefaler minimum 3 kontaktpersoner:
Kontaktperson #1:
Funksjon:
Tlf:
Kontaktperson #2:
Funksjon:
Tlf:
Kontaktperson #3:
Funksjon:
Tlf:
 
Kvittering

Fyll inn din e-post i feltet under om du ønsker å motta kopi av innsendt skjema.
E-post
1. Alarmsentral brann Sør-Vest er avhengig av at skjemaet er så komplett som mulig for å kunne registrere kunden, og forbeholder seg derfor retten til å nekte mottak av alarmer inntil fullstendige opplysninger foreligger. Evt. manglende opplysninger vil ikke påvirke Safetels aktivering av abonnement og åpning av GSM nummer.
2. Alarmsentral brann Sør-Vest har rett til å nekte å ta i mot alarmer fra brannvarslingsanlegg med ustabil drift eller hvor det av andre årsaker ikke er hensiktsmessig med direkte overføring. Alarmsentralen vil etter konkret vurdering avgjøre om det er nødvendig med befaring på stedet for godkjenning av anlegget.
Spørsmål til skjemaet kan rettes til Alarmsentral brann Sør-Vest på tlf: 51 50 22 00 eller epost: alarm@absv.no  

 
}, []);