Logo-rogbr
Brann 110

Oppdatering av objektopplysninger

110 Sør-Vest er avhengig av nøyaktige og oppdaterte opplysninger om objekter og bygg som er tilknyttet nødalarmsentralen. Skjemaet under fylles ut og sendes inn til 110 Sør-Vest.
Navn på objekt:
Ansvarlig org./forening:
Fyll inn relevante opplysninger om objektet som er tilknyttet 110 Sør-Vest sin alarmsentral.
Adresse:
Postnummer:
Gnr./Bnr.:
Areal (m2):
 

Eier av bygget fyller inn fakturaopplysniger i tekstboksene under. 
Eier:
Adresse:
Org.nr.:
Postnummer:
E-post:
Telefonnummer:
E-post for faktura:
 

Fyll inn opplysninger om objektet:
Plassering brannsentral:
Plassering nøkkelsafe:
Spesielle opplysninger om adkomst, innkjøring eller andre forhold av betydning:
Type alarm:
Byggkategori:
Kommentar:
Oppbevares det farlige stoffer i bygget?
*Hvis ja; angi type stoff, tank og mengde under:
 
Brannvesenet anbefaler minimum 3 kontaktpersoner:
Kontaktperson 1:
Funksjon:
Tlf:
E-post:
Kontaktperson 2:
Funksjon:
Tlf:
E-post:
Kontaktperson 3:
Funksjon:
Tlf:
E-post:
 
Kvittering

Fyll inn din e-post i feltet under om du ønsker å motta kopi av innsendt skjema.
E-post
  1. 110 Sør-Vest er avhengig av at skjemaet er så komplett som mulig for å kunne registrere kunden, og forbeholder seg derfor retten til å nekte mottak av alarmer inntil fullstendige opplysninger foreligger. Manglende opplysninger vil ikke påvirke Safetels aktivering av abonnement og åpning av GSM nummer.
  2. 110 Sør-Vest har rett til å nekte å ta i mot alarmer fra brannvarslingsanlegg med ustabil drift eller hvor det av andre årsaker ikke er hensiktsmessig med direkte overføring. 110 Sør-Vest vil etter konkret vurdering avgjøre om det er nødvendig med befaring på stedet for godkjenning av anlegget.
  3. Alle med automatisk brannalarmoverføring til 110 Sør-Vest må ha FG-godkjent nøkkelsafe med signaloverføring. Dette for at våre mannskaper skal kunne komme seg inn ved en hendelse
Spørsmål til skjemaet kan rettes til rådgiver Alarm og marked på
e-post 
alarm@110sorvest.no eller telefon 51 50 22 11. 
 
}, []);