Logo-rogbr
Brann 110

Alarmer til 110-sentralen

KORT FORTALT:

  • 110-sentralen skal kontaktes på nødnummer 110 umiddelbart ved utløst alarm. 
  • Sentralen mottar automatiske brannalarmer, heisalarmer og tekniske alarmer.
  • Rask respons og riktig utrykning sikrer liv og verdier.


SLIk kobler du deg til 110-SENTRALEN

For at 110-sentral skal kunne sikre god og riktig respons ved utløst alarm stiller vi noen krav for å kunne tilknyttes 110-sentralen, dette kan du lese om under. De fleste overlater arbeidet med å tilknytte seg 110-sentral til kompetent installatør eller elektriker, da disse er godt kjent med eventuelle krav og regelverk som må følges.
 

ALARMANLEGG OG OVERFØRING

Alarmanlegget skal som minimum tilfredsstille de offentlige krav til slike anlegg, og være i henhold til leverandørens spesifikasjoner. Med slike anlegg menes både brannalarmanlegget og alarmsenderen. For at 110-sentralen skal kunne motta alarmer fra deres anlegg er det en forutsetning at det velges en linjeleverandør som er godkjent av oss. Det forutsettes også at kontroll og vedlikehold utføres i henhold til offentlige krav og leverandørs anbefaling.

110-sentralen kan motta alarmer fra de godkjente linjeleverandørene AddSecure, XSecure og Elotec. Se leverandørenes nettsider for mer informasjon og oversikt over gjeldende priser:

Kontaktinformasjon AddSecure
Tlf. 91 13 37 00 eller e-post: 
kundeservice@addsecure.no
Mer informasjon finnes på nettsiden deres: addsecure.no

Kontaktinformasjon XSecure 
Tlf. 91 00 63 11 eller e-post: 
support@xsecure.no
Mer informasjon finnes på nettsiden deres: xsecure.no

Kontaktinformasjon Elotec 
Tlf. 72 42 49 60 eller e-post:
support@elotec.no
Mer informasjon finnes på nettsiden deres: elotec.no/alarmsendere

 

NØKKELSAFE

For at brannvesenet skal kunne gjøre en så effektiv og god innsats som mulig stiller vi krav til at det skal være installert FG-godkjent nøkkelsafe ved inngang som brannvesenet normalt benytter. Denne er det kun brannvesenet som har tilgang til og i nøkkelsafen skal det ligge nøkler som gir tilgang til alle deler av bygget alarmen dekker. Det er bygningseier og den som er kontaktperson for avtale sitt ansvar å påse at riktige nøkler er tilgjengelig, hvis ikke vil vår innsats kunne bli forsinket og i verste fall vil vi være nødt til å bryte oss inn.
shutterstock_124717777

Orienteringsplan og brannsentral

Ved inngang som brannvesenet normalt benytter skal det være en orienteringsplan og en brannsentral. Orienteringsplanen skal være oppdatert med detektor- og soneoversikt, denne skal være laminert i A3-format og vise en etasje per tegning. Pass på at tekst på brannsentralen stemmer med tekst på orienteringsplan (f.eks. romnummer, detektornummer).

For å unngå unødige utrykninger er det viktig med tidlig varsling til 110-sentralen. Under finner du en brannalarmplakat som kan henges opp ved branntavlen. Denne er ikke en erstatning for lokal branninstruks. 

Opplæring og rutiner

Bygningseier er ansvarlig for at brukere av bygget er orientert om gjeldende rutiner ved utløst alarm.
Det anbefales å jevnlig gjennomføre øvelser.

 

Kontaktpersoner ved alarm

110-sentralen skal til enhver tid ha oppdatert kontaktinfo i prioritert rekkefølge til minimum tre personer som enten oppholder seg i, har tilgang til eller er i vaktordning for bygget ved en utløst alarm.
 
Om alarm går i bygning skal operatørene ha mulighet til å oppnå kontakt med kontaktansvarlige. Dette for å raskt avklare situasjonen, unngå en eventuell unødig utrykning og samtidig bistå med nødvendig kompetanse ved tilfeller av evakuering, branntilløp og så videre.

 

 

Kontakt oss

For spørsmål rundt kontrakt, fakturering og gebyr ved unødig utrykning, kontakt ditt lokale brannvesen. For Rogaland brann og redning IKS, hvis du er usikker hvilket brannvesen du er tilknyttet eller har andre spørsmål, kontakt oss på:
}, []);