Logo-rogbr
Brann 110

Oltedal

Oltedal%20brannstasjon%20013
Oltedal brannvesen ble opprettet i 1957 som en del av Gjesdal kommunes brannvesen. Stasjonen ble opprettet etter et behov fra de mange tekstilfabrikkene som var i bygda. I 1999 ble brannvesenene i Gjesdal, Sandnes og Time slått sammen til et brannvesen, frem til de ble en del av Rogaland brann og redning IKS, som ble opprettet i 2004.

21. juni 2011 ble en ny brannstasjon innviet i Oltedal, etter mange års kamp for å få bebolde brannstasjonen i bygda.

Brannstasjonen huser i dag:
  • 2 utrykningskjøretøy/ mannskapsbiler
  • I tillegg har stasjonen også en tilhengerpumpe

Oltedal har 12 deltidsmannskaper.

 

Adresse

Munkaneset 3
4333 Oltedal
}, []);