Logo-rogbr
Brann 110

BRANNFOREBYGGENDE AVDELING

Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi i forhold til å forebygge brann.
Ledig stilling

Branntilsyn Næringsbygg

Hovedmålet til tilsynsseksjonen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. RBR ønsker å drive målrettet brannforebyggende arbeid. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.
Les mer
Branntilsyn næringsbygg
Ledig stilling

Boligtilsyn og feiing

Seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Seksjonen består av en seksjonsleder og branninspektører som gjennomfører boligtilsyn og feiing. Brannforebyggende informasjon er en sentral oppgave.
 
Les mer
Boligtilsyn og feiing
Ledig stilling

Øvelse og opplæring

Seksjon for øvelse og opplæring tilbyr et bredt spekter av praktisk og teoretisk opplæring til bedrifter og institusjoner innenfor områdene brannvern, industrivern, førstehjelp og varme arbeider.
Les mer
Kurs
Ledig stilling

Trygg hjemme

God brannsikkerhet i hjemmet begynner med deg! Røykvarsler, slokkemiddel og lett tilgjengelig rømningveier skal og må være på plass i alle hjem. Seksjon trygg hjemme jobber målrettet mot såkalte risikogrupper ved hjelp av blant annet undervisning, hjemmebesøk, oppfølging av bekymringsmeldinger og tilsyn.
Les mer
Trygg hjemme
}, []);