BRANNFOREBYGGENDE AVDELING

Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi i forhold til å forebygge brann.
 dsc0005 utsnitt

Branntilsyn Næringsbygg

Hovedmålet til tilsynsseksjonen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. RBR ønsker å drive målrettet brannforebyggende arbeid. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.
Les mer
feier

Boligtilsyn og feiing

Seksjon for boligtilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Seksjonen består av en seksjonsleder, en feiergruppe og en tilsynsgruppe. Brannforebyggende informasjon er en sentral oppgave.
 
Les mer
 dsc9883

Øvelse og opplæring

Seksjon for øvelse og opplæring tilbyr et bredt spekter av praktisk og teoretisk opplæring til bedrifter og institusjoner innenfor områdene brannvern, industrivern, førstehjelp og varme arbeider.
Les mer
shutterstock 110911754

Informasjon

Informasjon ut til befolkningen er en viktig del av brann- og redningsvesenets oppgaver. Rogaland brann og redning IKS har flere informasjonsaktiviteter mot konkrete målgrupper. 
Les mer
logo navnetrekk rogaland-br
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem & Bente Henriksen
Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene: