Logo-rogbr
Brann 110

Ledelsen

Rogaland brann og redning IKS
 

Razmus Viggen
Brann- og redningssjef
Mobil: 990 97 490
razmus.viggen@rogbr.no

Ståle Fjellberg
Stabssjef og varabrannsjef
Tlf. 51 50 23 40
Mobil: 481 60 457
staale.fjellberg@rogbr.no

Frode Strøm
Avdelingsleder beredskap
Tlf. 51 50 23 49
Mobil: 907 38 544
frode.strom@rogbr.no

Kari Synnøve Vigre
Kommunikasjonssjef
Tlf. 51 50 23 60
Mobil: 989 09 579
kari.synnove.vigre@rogbr.no

Nicolai Jørgen Berner
Avdelingsleder forebyggende avdeling
Mobil: 989 01 697
nicolai.jorgen.berner@rogbr.no

Else Berit Hattaland
Leder økonomi
Tlf. 51 50 23 11
Mobil: 400 07 913
else.berit.hattaland@rogbr.no

Toralv Skårland
Avdelingsleder 110 Sør-Vest
Mobil: 971 87 546
toralv.skarland@rogbr.no

Cathrine Telstø Pedersen
Avdelingsleder miljørettet helsevern og skjenkekontroll
Tlf. 51 50 23 79
Mobil: 406 06 507
cathrine.telsto.pedersen@rogbr.no

 
}, []);