Logo-rogbr
Brann 110

Ledelsen

Rogaland brann og redning IKS

Razmus Viggen
Brann- og redningssjef
Mobil: 990 97 490
razmus.viggen@rogbr.no

Frode Strøm
Stabssjef
Tlf. 51 50 23 49
Mobil: 907 38 544
frode.strom@rogbr.no

Ståle Fjellberg
Varabrannsjef og avdelingsleder beredskap
Tlf. 51 50 23 40
Mobil: 481 60 457
staale.fjellberg@rogbr.no

Kari Synnøve Vigre
Kommunikasjonssjef
Tlf. 51 50 23 60
Mobil: 989 09 579
kari.synnove.vigre@rogbr.no

Nicolai Jørgen Berner
Avdelingsleder forebyggende avdeling
Mobil: 989 01 697
nicolai.jorgen.berner@rogbr.no

Inger Messmer
HR-leder
Mobil: 476 44 242
inger.messmer@rogbr.no

Øyvind Hansen
Avdelingsleder alarmsentral brann sør-vest (ABSV)
Tlf. 51 20 22 10
Mobil: 901 09 213
øyvind.hansen@rogbr.no


Randi Helland Stråtveit
Avdelingsleder miljørettet helsevern
Tlf. 51 50 23 79
Mobil: 482 16 274
randi.helland.stratveit@rogbr.no

 
}, []);