Logo-rogbr
Brann 110

Ledelsen

Rogaland brann og redning IKS


Nils-Erik Haagenrud
Brann- og redningssjef
Tlf. 51 50 23 10
Mobil: 909 85 642
nils-erik.haagenrud@rogbr.no

Ståle Fjellberg
Varabrannsjef og avdelingsleder beredskap
Tlf. 51 50 23 40
Mobil: 481 60 457
staale.fjellberg@rogbr.no

Øyvind Hansen
Avdelingsleder alarmsentral brann sør-vest (ABSV)
Tlf. 51 20 22 10
Mobil: 901 09 213
øyvind.hansen@rogbr.no

Anne Hebnes
HR-leder
Tlf. 51 50 23 22
Mobil: 900 87 082
anne.hebnes@rogbr.no

Randi Sofie Seglem
Avdelingsleder administrasjon og økonomi
Tlf. 51 50 23 11
Mobil: 481 60 466
randi.sofie.seglem@rogbr.no

Frode Strøm
Stabssjef og fungerende avdelingsleder forebyggende avdeling
Tlf. 51 50 23 49
Mobil: 907 38 544
frode.strom@rogbr.no

Randi Helland Stråtveit
Avdelingsleder miljørettet helsevern
Tlf. 51 50 23 79
Mobil: 482 16 274
randi.helland.stratveit@rogbr.no

Kari Synnøve Vigre
Kommunikasjonssjef
Tlf. 51 50 23 60
Mobil: 989 09 579
kari.synnove.vigre@rogbr.no
}, []);