Logo-rogbr
Brann 110

Stab

Stabssjefen er en støtte for de ulike fagavdelingene i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Hen skal blant annet være en direkte rådgiver og støttespiller for brann- og redningssjefen innen operativt stabsarbeid. Stab skal sikre samarbeid og læring på tvers, iverksette og følge opp prosjekter, bidra til organisasjonsutvikling, utredningsarbeid og samfunnssikkerhet i RBR.

Ståle Fjellberg
Stabssjef og varabrannsjef
Tlf. 51 50 23 40
Mobil: 481 60 457
staale.fjellberg@rogbr.no

shutterstock_1407116549_web
}, []);