Brann 110

Stab

Staben er en støttefunksjon for brann- og redningssjefen og brannvesenets ledelse. Hovedfokus for disse årsverkene er forebyggende arbeid. I dette inngår samfunnssikkerhet, prosjekt, informasjon og IKT.
 
Stabens arbeidsoppgaver
 • Utarbeide og behandle styrende dokumenter for selskapet
 • Bidra til strategisk styring av organisasjonen
 • Overordnet planverk
 • Samfunnskontakt

Samfunnssikkerhet
 • Arbeide for at RBR skal kunne forebygge og håndtere dagligdagse og ekstraordinære hendelser. Dette kan skje i form av risiko- og sårbarhetsanalyser og gjennom risikostyring
 • Arbeide for at RBRs beredskap og forebyggende arbeid er i samsvar med identifisert risiko i regionen
 • Arbeide for bedre samvirke mellom berørte aktører innen brann- og redningstjeneste
 • Samfunnskontakt med eiere, myndigheter og andre sentrale samfunnsaktører

Prosjekt
Staben driver tverrfaglige prosjekter i brannvesenet med hovedfokus på forebyggende aktivitet.

Informasjon
 • Kvalitetssikring av brannvesenets informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Øvrig informasjonsarbeid internt og eksternt

Stabsseksjon IKT
 • Støttefunksjon for alle avdelinger i RBR med ansvar innen IKT. Dette omfatter datateknisk utstyr, telefoni samt sambandsutstyr for brannvesenets beredskapsavdeling og nødalarmeringssentral
 • Har ansvar for at egne systemer innen data, telefoni og kommunikasjon til enhver tid tilfredsstiller brukernes behov
 • Sørger for at de tjenester og datasystemer som leveres av eksterne leverandører er tilgjengelig og fungerer i henhold til avtalte spesifikasjoner
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf: 51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & 
Kari Synnøve Vigre
Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes

Tlf:  51 50 22 00
E-post: postmottak@rogbr.no
Webredaksjon:
Gry Elisabeth Solem, Bente Henriksen & Kari Synnøve Vigre

@110SorVest

FØLG oss på Twitter

Rogaland brann og redning IKS består av disse kommunene:
Personvernerklæring
}, []);