Logo-rogbr
Brann 110

Stab

Stabssjefen og stabsavdelingen er en støtte for de ulike fagavdelingene i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Stabssjefen skal blant annet være en direkte rådgiver og støttespiller for brann- og redningssjefen innen operativt stabsarbeid. Avdelingen skal sikre samarbeid og læring på tvers, iverksette og følge opp prosjekter, bidra til organisasjonsutvikling, utredningsarbeid og samfunnssikkerhet i RBR.

Avdelingen består av seksjon for analyse og utvikling, seksjon for tobakks- og skjenkekontroll, IKT og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA). Rogaland brann og redning IKS forvalter IUA på vegne av Stavanger kommune, som er vertskommune for ordningen. 

Stabssjef Frode Strøm
Tlf. 51 50 23 49
Mobil: 907 38 544
frode.strom@rogbr.no

shutterstock_1407116549_web
}, []);